Duplicate sources.list entry - Ubuntu 14.04

Cześć,

 

Czytanie list pakietów... Gotowe
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_universe_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_multiverse_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_multiverse_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_restricted_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_universe_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_multiverse_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_restricted_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-backports_multiverse_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_tualatrix_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/ trusty/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_tualatrix_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-i386_Packages)
W: Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.

 

Czy ktoś mógłby mi w tym pomóc? Nie mogę nic zrobić jeśli chodzi o apt-get update.

 

Problem w tym, że szukałem rozwiązania w internecie, ale co problem to rozwiązania się różnią od siebie.

 

Dzięki z góry za pomoc

Podaj wynik poleceń z terminala:

cat /etc/apt/sources.list

ls -al /etc/apt/sources.list.d

cat /etc/apt/sources.list.d/*

lsb_release -a
cat /etc/apt/sources.list

# Ubuntu - podstawowe repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main


ls -al /etc/apt/sources.list.d
razem 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 lip 7 22:55 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 lip 7 22:55 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1560 lip 7 22:55 Pisklak.list
-rw-r--r-- 1 root root 383 cze 1 23:26 remix.list

cat /etc/apt/sources.list.d/*
deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner #Ubuntu Partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner #Ubuntu Partner
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse #Ubuntu Backports
# deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse #Ubuntu Backports
deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu trusty main #Ubuntu Tweak
# deb-src http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu trusty main #Ubuntu Tweak
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu trusty main #Wine
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu trusty main #Wine
deb http://ppa.launchpad.net/i-nex-development-team/stable/ubuntu trusty main #I-Nex
# deb-src http://ppa.launchpad.net/i-nex-development-team/stable/ubuntu trusty main #I-Nex
deb http://ppa.launchpad.net/netext/netext73/ubuntu trusty main #NeteXt'73
# deb-src http://ppa.launchpad.net/netext/netext73/ubuntu trusty main #NeteXt'73
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main #Oracle Java 7 lub 8 - instalator
# deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main #Oracle Java 7 lub 8 - instalator
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib #VirtualBox
# deb-src http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib #VirtualBox
deb http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu trusty main #Wskaźnik touchpada
# deb-src http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu trusty main #Wskaźnik touchpada
# remix.list
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu trusty main


lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:  Ubuntu
Description:  Ubuntu 14.04 LTS
Release:  14.04
Codename:  trusty

To teraz porównaj wszystkie wyniki i działaj.

 

Bangla,

 

Dzięki. :slight_smile: