Duże pingi w cs'ie [neo 1mb]


(Speedzioch) #1

Daję logi z HiJackThis, mam nadzieję, że pomogą :slight_smile: Pingi mi potrafią skoczyć nawet między 1000-3000...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:57, on 2009-09-30

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1906 SP2)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)


Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU-4 Engine\FourEngine.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

E:\Przydatne\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\user\Desktop\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\user\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files (x86)\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: JDownloader — skrót.lnk = user\Desktop\foldery\JDownloader 0.6.193\JDownloader.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\Topos\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

(Ghoost11) #2

Spróbuj DNS ustawić na 208.67.222.222 i alternatywny na 208.67.220.220 .

Nie wiem co to ma właściwie do CS'a, ale u mnie działa i pingi skoczyły mi z 600 do >25.


(Speedzioch) #3

ok, dzięki. zaraz wypróbuję. Macie jakieś inne propozycje ?


(Porchekarera) #4

Przyłanczam się do tematu.

Sprawa wygląda u mnie troszkę inaczej. Rano już z 2tyg mam lagi ping 300^^

Tak jest mniej więcej do godziny 23 i potem mogę normalnie łazić po necie i grać w cs.

Dodam, że nie mam żadnych wirusów dzieje się tak na 2 systemach.


(system) #5

Widocznie to wina infrastruktury Tepsy (zbyt wielu użytkowników korzysta w tym samym czasie z łączy = przeciążenie).

Też tak od jakichś ~2 tyg. Tylko, że u mnie ping skacze z 70 do ~150 i dopiero o 24 spada to normalnej wartości a nawet niższej niż zwykle.

Miałem zamiar sprawdzić / ustawić DNS'y, jednakże niestety zapomniałem hasełka do routera :expressionless: . A nie chce mi się go resetować i ustawiać od nowa.

Jeśli ustawienie ich na podane przez MicMic'a zmniejszy komukolwiek jeszcze ping napewno także to zrobię.


(Porchekarera) #6

Klock :expressionless: właśnie, że u mnie jest gorzej a pomyliłem się bo też mam lepiej o 24....


(Speedzioch) #7

czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ;] ?


(Reksio009) #8

Użyj programu do optymalizacji łącza np TCP optimizer, wyłącz rezerwowalną przepustowość w gpedit.


(Speedzioch) #9

a wystarczy cfosspeed ?

edit: system windows nie może odnaleźć pliku gpedit. czy coś źle wpisuję :smiley: ? bo z tego co pamiętam vista home premium albo 64 bitowe nie mają gpedit ale mogę się mylić bo się nie orientuję xD


(Reksio009) #10

Jak nie ma gpedit to najwyraźniej posiadasz wersje home systemu. Trzeba to inaczej zrobić przez modyfikacje klucza rejestru.


(Speedzioch) #11

ok, wielkie dzięki, zaraz przetestuję :slight_smile: