Duże pingi w cs'ie [neo 1mb]

Daję logi z HiJackThis, mam nadzieję, że pomogą :slight_smile: Pingi mi potrafią skoczyć nawet między 1000-3000…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:57, on 2009-09-30

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1906 SP2)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)


Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU-4 Engine\FourEngine.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

E:\Przydatne\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\user\Desktop\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\user\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files (x86)\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: JDownloader — skrót.lnk = user\Desktop\foldery\JDownloader 0.6.193\JDownloader.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\Topos\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Spróbuj DNS ustawić na 208.67.222.222 i alternatywny na 208.67.220.220 .

Nie wiem co to ma właściwie do CS’a, ale u mnie działa i pingi skoczyły mi z 600 do >25.

ok, dzięki. zaraz wypróbuję. Macie jakieś inne propozycje ?

Przyłanczam się do tematu.

Sprawa wygląda u mnie troszkę inaczej. Rano już z 2tyg mam lagi ping 300^^

Tak jest mniej więcej do godziny 23 i potem mogę normalnie łazić po necie i grać w cs.

Dodam, że nie mam żadnych wirusów dzieje się tak na 2 systemach.

Widocznie to wina infrastruktury Tepsy (zbyt wielu użytkowników korzysta w tym samym czasie z łączy = przeciążenie).

Też tak od jakichś ~2 tyg. Tylko, że u mnie ping skacze z 70 do ~150 i dopiero o 24 spada to normalnej wartości a nawet niższej niż zwykle.

Miałem zamiar sprawdzić / ustawić DNS’y, jednakże niestety zapomniałem hasełka do routera :expressionless: . A nie chce mi się go resetować i ustawiać od nowa.

Jeśli ustawienie ich na podane przez MicMic’a zmniejszy komukolwiek jeszcze ping napewno także to zrobię.

Klock :expressionless: właśnie, że u mnie jest gorzej a pomyliłem się bo też mam lepiej o 24…

czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ;] ?

Użyj programu do optymalizacji łącza np TCP optimizer, wyłącz rezerwowalną przepustowość w gpedit.

a wystarczy cfosspeed ?

edit: system windows nie może odnaleźć pliku gpedit. czy coś źle wpisuję :smiley: ? bo z tego co pamiętam vista home premium albo 64 bitowe nie mają gpedit ale mogę się mylić bo się nie orientuję xD

Jak nie ma gpedit to najwyraźniej posiadasz wersje home systemu. Trzeba to inaczej zrobić przez modyfikacje klucza rejestru.

ok, wielkie dzięki, zaraz przetestuję :slight_smile: