DVD dziła tylko jak CD, przycisk To jest spam zaginął


(qrczak13) #1

ASPI i DMA, poczytaj i zastosuj.

A Pandę spróbuj przeinstalować.


(Gutek) #2

zostaw przecież to jest prawidłowy wpis