Dvd+r\rw dvd-r\rw


(Mdod) #1

Czym różnią się płytki tego formatu??(DVD+R\RW DVD-R\RW)


(fiesta) #2

Poczytaj definicje ze słownika z zaprzyjaźnionego serwisu CDRinfo:

DVD-R

DVD+RW

DVD-RW