Dvd-video


(ewjp) #1

mam problem gdy chcę wypalić pliki dvd-video w nero ver.7 ,gdy włoże czystą płyte dvd i chcę nagrać film pojawia się napis: RELOKOWANIE PLIKóW DVD-VIDEO NIE POWIODłO SIE MOżE NIE DAć SIę ODTWORZYC co to oznacza iczy ma to wpływ na jakość nagrywanego filmu i jak ten problem wyeleminować żeby było ok. z góry dziękuje za pomoc..


(El Presidento) #2

Poczytaj:

http://forum.cdrinfo.pl/search.php?s=9a … hid=872733