Dwa bluescreeny w ciągu godziny :O


(Kubablachy) #1

Prosze o sprawdzenie pod katem jak w temacie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:45:46, on 2006-05-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Accessibility\FnKeyHook.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Programy\Poptray\PopTray.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Zasane\utorrent.exe

C:\Programy\JetAudio\jetAudio.exe

C:\Programy\TotalCommander\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\DOCUME~1\SYLWIA~1\LOCALS~1\Temp\_tc\HijackThis.exe


O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\Programy\STARDO~2\SDIEInt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Accessibility] C:\Program Files\TOSHIBA\Accessibility\FnKeyHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Programy\Poptray\PopTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Programy\Star Downloader\sdie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9AEF9AAE-5A03-4D12-9848-66991E7FB222}: NameServer = 80.225.255.185 80.225.255.177

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

Zmieniłem tytuł tematu

Pozdrawiam Gutek2222


(Gutek) #2

Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Jakie błędy STOP wyskakują???


(Kubablachy) #3

oj niestety nie pamiétam (chyba ze mozna to jakos sprawdzic) ale mial na to wplyw kerio + utorrent