Dwa wirusy czy można usunąć

(Zespol1) #1

Witam!

Od długiego już czasu mam na komputerze dwa wirusy, które Kaspersky nazywa następująco: Koń trojański Trojan-Downloader.JS.IstBar.j. Nie można ich ani usunąć, ani wyleczyć ponieważ “archiwum nie jest obsługiwane” (jak twierdzi Kaspersky), ale można usunąć archiwum co jest napisane w Kasperskym na niebiesko. Pamiętam, że kiedyś próbowałem usunąć te Wirusy ręcznie, co się skończyło nie wystartowaniem systemu … :confused: . Moje pytanie brzmi: jak je usunąć w bezpieczny sposób i czy bezpieczne jest to “usunięcie archiwum”.

Dzięki z góry i pozdrawiam.

(Kacper1344) #2

Daj log z Hijackthis.

(Zespol1) #3
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:36:24, on 2008-06-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\vVX1000.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe /bt

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q (User 'Default user')

O4 - Startup: Registration Prince of Persia T2T.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Prince of Persia T2T\Support\Register\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=L0976F4L&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=L0976F4L&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=L0976F4L&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=L0976F4L&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=L0976F4L&id=menu_ie_report

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F52C24D-F49F-4F68-93CD-DD671BDE4FB2}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0F52C24D-F49F-4F68-93CD-DD671BDE4FB2}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0F52C24D-F49F-4F68-93CD-DD671BDE4FB2}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0FO\adialhk.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - D:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


--

End of file - 9976 bytes
(Kacper1344) #4
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Fix

(Leon$) #5

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 przeskanuj daj log

:slight_smile:

(Zespol1) #6

Czy to jakieś wirusy ?

(Leon$) #7

Nie to nie są wirusy

daj log Combofixa

:slight_smile:

(Zespol1) #8

Czyli usuwać je? Jutro zamieszczę log z ComboFixa.

(huber2t) #9

Tak możesz usunąć to są zbędniki raczej

(Zespol1) #10

Podczas uruchamiania ComboFixa Najpierw pojawiło się niebieskie okno “Please Wait”, potem jakieś warunki “umowy” czy coś co zatwierdziłem kliknięciem na “tak” a na koniec pojawia się takie okno : "Roughly 1/100 machines failed to make it through the disinfection process. Are you sure you want to do this ? " Czy to jest tylko okno informacyjne ? Mam kliknąć na “tak” ? Jak klikam na nie to ComboFix się sam usuwa :stuck_out_tongue_winking_eye: .

(Spandau) #11

Klikaj na Tak

(Zespol1) #12

Zamieszczam log z ComboFixa i proszę o pomoc w usunięciu tych dwóch wirusów, o których mowa w moim pierwszym poście :wink: .

ComboFix 08-06-11.3 - Michał 2008-06-13 13:32:14.1 - NTFSx86
(huber2t) #13

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\DOCUME~1\MICHA~1\USTAWI~1\Temp\jnv4_mib.sys


Driver::

jnv4_mib

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.