Dwa zadania związane z plikami wsadowymi

Witajcie, pomoże ktoś z 2 zadaniami związanymi z plikami wsadowymi:

  1. Napisz plik wsadowy, który w katalogu wywołania utworzy katalog

o nazwie CWICZENIE. Następnie jeżeli istnieje na dysku C:\ jakikolwiek plik *.txt to ma skopiować

wszystkie pliki, które znajdzie z tym rozszerzeniem do katalogu CWICZENIE a jeżeli nie znajdzie, to

ma utworzyć INFO.TXT z informacją, że nie znalazł takich plików. To samo ma wykonać z

plikami z rozszerzeniem *.doc, *.pdf i *.log. Raporty mają być utworzone osobno dla każdego typu

plików, jeżeli nie zostaną pliki znalezione (nazwy kolejno info1.txt, info2.txt itd.)

  1. Zadanie 4.

Napisz plik wsadowy, który jako parametry przyjmuje cztery nazwiska aktorów i zapisze je w pliku o nazwie podanej jako piąty parametr w katalogu jeden wyżej niż katalog wywołania. Jeśli plik o nazwie określonej w parametrze piątym już istnieje, ma zostać wyświetlone pytanie o nadpisanie pliku z możliwymi odpowiedziami Tak, Nie, Nowy plik. W przypadku wybrania odpowiedzi Nowy plik, do nazwy określonej w parametrze 5 ma zostać dodana bieżąca data systemowa i czas.

Skoro prosisz o pomoc, to napisz ile już sam zrobiłeś i z czym dokładnie masz problem, bo całego zadania za Ciebie nikt tutaj nie zrobi.

Chodzi mi o fragment z 1 zadania:

Jak należy to napisać.

md cwiczenie


if exist c:\*.txt (

	copy c:\*.txt cwiczenie\

) else (

	echo Brak plików .txt > cwiczenie\info.txt

)


if exist c:\*.doc (

	copy c:\*.doc cwiczenie\

) else (

	echo Brak plików .doc > cwiczenie\info1.txt

)


if exist c:\*.pdf (

	copy c:\*.pdf cwiczenie\

) else (

	echo Brak plików .pdf > cwiczenie\info2.txt

)


if exist c:\*.log (

	copy c:\*.log cwiczenie\

) else (

	echo Brak plików .log > cwiczenie\info3.txt

)

set plik=..\%5


if not exist %plik% goto dalej

echo Plik już istnieje. Nadpisać?

:pytanie

set /p odp=[T]ak [N]ie Nowy [P]lik 

if "%odp%"=="T" goto dalej

if "%odp%"=="t" goto dalej

if "%odp%"=="N" goto :EOF

if "%odp%"=="n" goto :EOF

if "%odp%" neq "P" if "%odp%" neq "p" goto zla_odp

set czas=%time::=-%

set plik=%plik%_%date%_%czas:,=-%

goto dalej

:zla_odp

echo Wybierz inną literkę.

goto pytanie


:dalej

echo %1 %2 %3 %4 > %plik%

Polecam też

oraz [http://gynvael.coldwind.pl/?id=238](http://gynvael.coldwind.pl/?id=238) ;)