Dwie karty sieciowe - osobne konfiguracje firewall na kartę


(bachus) #1

Czy w Windows 7 przejdzie jakaś konfiguracja firewalla, aby osobne reguły były dla osobnych kart? Chcę, aby na jednej z kart sieciowych wpuszczał tylko jeden adres IP.