Dwie nowe dziury w Windows WMF


(Z35ikr) #1

no i po poprawce :stuck_out_tongue:

koledzy się niestety nie popisali z powrotem:

"regsvr32 -u %windir%\system32\shimgvw.dll" (bez cudzysłowów)

w użyciu..............

http://www.pcworld.pl/news/87428.html