Dym w serwerowni

Mam pasywny system wentylacji i w związku z tym pytanie czy znaczne zmiany ciśnienia mają wpływ na natężenie przepływu w przewodzie wentylacyjnym.  Czy otwarcie dużego przewodu wentylacyjnego spowoduje znaczy spadek wentylacji w w innym pomieszczeniu?

Po ostatnich incydentach to myślę poważnie o chłodzeniu wodą.

Może trzeba reduktor ciśnienia założyć?