Dymki w xp off - operacja przez rejestr


(kristoff08) #1

jak wyłączyć dymki w xp za pomocą rejestru?


(Cosik Ktosik) #2

Może to pomoże:

W kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

dodać wartość DWORD o nazwie EnableBaloonTips i ustawić na 0

Dodatkowo:

Usuwanie komunikatu “Zbyt mała ilość wolnego miejsca na dysku”:

W rejestrze dodajemy do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

wartość DWORD i zmieniamy jej nazwę na NoLowDiskSpaceChecks o wartości 1.