Dynamiczne konwertowanie pliku .LOG


(Bmateuszuk) #1

Witam,

Szukam jakiegoś rozwiązania które by automatycznie konwertowało plik TONE.LOG do jakieś bazy danych tak aby wybrane (spełniające określony warunek) informacje mogły od razu pokazać się na stronie w internecie.

Dokładnie chodzi o to że WinTone przetwarza "statusy" wysłane radiowo przez pojazdy floty na ciągi liter i zapisuje je w logu zaprezentowanym poniżej. I chciałbym te informacje umieścić na stronie internetowej i móc je odpowiednio filtrować oraz określać które wpisy chce publikować a które nie, najpiękniejsze by były dwa pliki dla admina z pełną prezentacja i użytkowników z węższą (ograniczającą się tylko to nazwy wozu i rodzaju ostatniego odebranego ststusu.)

WinTone 2.02 - Log File

Started 2010-02-04 12:33:41

=====================================================

2010-02-04 12:38:14 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : DD

2010-02-04 12:38:15 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : DD

2010-02-04 12:38:20 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : DDD

2010-02-04 12:38:38 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 2D

2010-02-04 12:40:34 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 0A1

2010-02-04 12:40:53 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 9E

2010-02-04 12:40:55 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 23

2010-02-04 12:40:57 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : 578

2010-02-04 12:48:46 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : 2D

2010-02-04 12:55:43 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 457

2010-02-04 12:55:45 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 02

2010-02-04 12:56:46 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 87

2010-02-04 12:56:47 Duration : 0 Min 1 Sec Tones : 298E

2010-02-04 12:56:49 Duration : 0 Min 0 Sec Tones : 90

-----------------------------------------------------

- END of Log File - Terminated 02-04-10 12:56:49 pm

-----------------------------------------------------

(Sitemaster) #2

http://php.net/manual/en/function.preg-match-all.php


(Bmateuszuk) #3

Nie mogę sobie poradzić z preg_match_all ciągle albo wyrzuca jakiś błąd albo komunikat "Array" i nic więcej, a w sieci nie mogę znaleźć jakiegoś normalnego opisu tej funkcji. Czy mógłby ktoś sprawdzić dlaczego tak się dzieje? Chciałbym żeby skrypt przy pomocy preg_match_all ładował rekordy z tablicy odpowiadające założeniu do oddzielnej tablicy a pozostałe pomijał. Założenie to dowolny ciąg znaków ze zbioru {a-Z} położony pomiędzy symbolami "*".

<?PHP


$plik = file('../TONE.LOG'); //wywoluje plik log do tablicy plik


$plik = array_reverse($plik); //odwraca wyswietlanie. Najnowsze wpisy na gorze a nie na dole.


	 echo '

'; //powoduje prezentacje pliku w formie linii a nie ciagu. Tworzy tablice?


	for( $x = 0 ; $x < 200; $x++ ) { // Pętla wykona się 200 razy (0...200)	


$string = $plik[$x]; //tabela podana do zmian


$patterns[0] = '/ Duration : (.) Min (.) Sec /'; //wzorzec

$patterns[1] = '/ Tones :/';


$replacements[0] = '';//efekt porzadany

$replacements[1] = 'Status :';

//Edycja tabeli


$patterns[522101] = '/522101/'; //wzorzec

$patterns[522102] = '/522102/';

$patterns[522103] = '/522103/';

$patterns[522104] = '/522104/';

$patterns[522105] = '/522105/';

$patterns[522106] = '/522106/';

$patterns[522107] = '/522107/';

$patterns[522108] = '/522108/';

$patterns[522109] = '/522109/';

$patterns[522110] = '/522110/';

$patterns[522100] = '/522100/';

//wozy


$replacements[522101] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Awaria*/'; //podmianka

$replacements[522102] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Potrzebna Pomoc*/';

$replacements[522103] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Wyjazd*/';

$replacements[522104] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Powrót*/';

$replacements[522105] = '/999P00 XXXX XXX-2 *W bazie*/';

$replacements[522106] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Na miejscu*/';

$replacements[522107] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Powrót uzupełnienie*/';

$replacements[522108] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Koniec działań*/';

$replacements[522109] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Żądanie rozmowy*/';

$replacements[522110] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Inne zdarzenie*/';

$replacements[522100] = '/999P00 XXXX XXX-2 *Potwierdzenie*/';preg_replace($patterns, $replacements, $string);


$subject = $plik[$x];


preg_match_all("([a-Z])*", $subject, $matches);

echo $matches;

}

?>