Dysk Google - wyszukiwanie tylko we wskazanym folderze


(look997) #1

Jak ustawić filtrowanie wyszukiwania do plików tylko z wskazanego folderu?


(MartinaNeumayer) #2

Sposobów szukania jest sporo…
https://www.quora.com/How-do-I-search-for-files-within-a-folder-in-Google-Drive


https://productforums.google.com/forum/#!topic/drive/vEPW91FtIP8

Do wyboru, do koloru :wink: