Działa tylko firefox. Reszta nie działa

Witam. Mam mały probolem gdyż przeglądarki nie wyświetlają stron. Tylko firefox daje radę. Reszta przeglądarek nie działa (tzn włącza się ale nie wyświetla stron). Czy to może być wina firewalla. Mam eseta 4. Ale nawet jak wyłącze firewalla to to samo ( systemowy tez jest wyłączony). Wklejam log z HJ. Moze tutaj cos wypatrzycie (raczej napewno coś wypatrzycie bo jest lekki syf juz a format odpada bo komputer mi jest potrzebny -sesja)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:24:19, on 2009-05-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21020)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxmon.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\regx32.exe

C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxMsdMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\DAP2\DAP.EXE

C:\Documents and Settings\JA\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\CATIA\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\lxdxserv.exe

C:\WINDOWS\system32\lxdxcoms.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe

C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorEngine.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\NLClient.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclBCBTSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\gry\dods\hl2.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\AIMP2\AIMP2.exe

C:\Program Files\Last.fm2\LastFM.exe

C:\Program Files\Java\jre6\launch4j-tmp\frd.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.speedbit.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://clk.tradedoubler.com/click?p=70620&a=1042733&g=17569804&pools=263624

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 150.176.182.32:80

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ulubione

F2 - REG:system.ini: Shell=

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\JA\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdxmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdxamon] "C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [TrialReset] C:\WINDOWS\regx32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NetBus Server Pro] C:\Documents and Settings\JA\Pulpit\netbus2.0serwer\server2.0.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP2\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\JA\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [thebat_startup] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [nodenable] C:\Program Files\eset\nodenable.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = C:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP2\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP2\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP2\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Dassault Systemes - d:\CATIA\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxdxCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdxserv.exe

O23 - Service: lxdx_device - - C:\WINDOWS\system32\lxdxcoms.exe

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe


--

End of file - 14622 bytes

Do usunięcia:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.speedbit.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 150.176.182.32:80

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll (file missing)

O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\svchost.exe (file missing)

Do tego przeskanuj system dobrym antywirusem typu: Eset czy Kaspersky (możesz skorzystać z 30-dniowej wersji testowej).

Po co burzyć cały budynek, skoro można zrobić remont?

Trzeba wiedzieć, jak go używać. W nieodpowiednich rękach jest bardzo niebezpiecznym narzędziem.

Fix w HijackThis:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.speedbit.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 150.176.182.32:80

F2 - REG:system.ini: Shell=

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll (file missing)

O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\svchost.exe (file missing)

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj. Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe


Folder::

C:\Program Files\AskBarDis

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dajesz na forum.

ogolnie problem mam z tym combofixem. Zrobilem tak jak na tym gifie, wyskoczylo ze jest wlaczony eset 4. wylaczylem go… dalej to samo. Odinstalowalem, ten zielony pasek z combo dochodzi do konca i cisza. Nic sie nie dzieje. Żadnego loga nie ma.

W takim razie jako alternatywę użyjemy The Avenger.

Skopiuj ten tekst:

Files to delete:

C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe


Folders to delete:

C:\Program Files\AskBarDis

W oknie The Avengera klikasz Paste Script from Clipboard , wybierasz Execute i zgadzasz się na restart.

Po restarcie kasujesz plik C:\Avenger\backup.zip i dajesz nam do przejrzenia plik C:\avenger.txt

okej… dzieki wielkie. Firefox juz mi nie przycina. Reszta przegladarek smiga:) Jeszcze porobie jakies kosmetyczne zmiany (autostart i te sprawy)

Log z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:07:05, on 2009-05-31

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21020)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\CATIA\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\lxdxserv.exe

C:\WINDOWS\system32\lxdxcoms.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxMsdMon.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\regx32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorEngine.exe

C:\Program Files\DAP2\DAP.EXE

C:\Documents and Settings\JA\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\NLClient.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclBCBTSrv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\INSTALKI\inventor\MDT 2007\acad.exe

C:\DOCUME~1\JA\USTAWI~1\Temp\AdskCleanup.0001

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr1.exe

C:\Program Files\AIMP2\AIMP2.exe

C:\Program Files\Last.fm2\LastFM.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcHelp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://clk.tradedoubler.com/click?p=70620&a=1042733&g=17569804&pools=263624

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ulubione

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\JA\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdxmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdxamon] "C:\Program Files\Lexmark 3600-4600 Series\lxdxamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [TrialReset] C:\WINDOWS\regx32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NetBus Server Pro] C:\Documents and Settings\JA\Pulpit\netbus2.0serwer\server2.0.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP2\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\JA\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [thebat_startup] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [nodenable] C:\Program Files\eset\nodenable.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = C:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP2\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP2\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP2\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\progra~1\speedb~1\sblsp.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Dassault Systemes - d:\CATIA\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxdxCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdxserv.exe

O23 - Service: lxdx_device - - C:\WINDOWS\system32\lxdxcoms.exe

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe


--

End of file - 13602 bytes

i log z avengera:

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!Error: file "C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe" not found!

Deletion of file "C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not exist


Folder "C:\Program Files\AskBarDis" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

Menu Start -> Uruchom… -> Combofix.exe /u

Przeczyść system CCleanerem.

Powyłączaj zbędne usługi.