Dzielenie plików w folderze (głównie zdjęcia)


(Dmcmmm) #1

Mam w folderze mnóstwo zdjęć, które również są w kolejnych subfolderach o różnej wielkości. Czy istnieje jakiś program, który mógłby je podzielić np. po 5 GB na folder (nie chodzi o kompresje)? Albo inaczej, program który da radę nagrać 35 GB danych na płytki DVD, bez kompresji oraz bez ręcznego ich dzielenia, chodzi o zautomatyzowany proces?