Dziennik zdarzeń - prawidłowe a nagłe zamknięcie systemu


(Uszkiewicz) #1

Cześć!

Czy przeglądając dziennik zdarzeń można znaleźć informację o tym czy system został zamknięty prawidłowo czy też nastąpiło to w sposób nagły?

Dla przykładu - start -> zamknij - jako prawidłowe zamknięcie.

Wyjęcie wtyczki z gniazdka, nagła utrata zasilania, długie przytrzymanie przycisku power - nieprawidłowe zamknięcie.

 

Identyfikator zdarzenia nr 12 to jest uruchomienie systemu operacyjnego.

Nr 13 to jest zamknięcie systemu - pytanie - czy nr 13 zapisuje się zawsze, niezależnie jak system jest wyłączany, czy też nr 13 świadczy o prawidłowym zamknięciu? Czy też są inne numery zdarzeń na prawidłowe wyłączenie komputera?