Dziwna aktywność sieciowa

od jakiegoś czasu, dostrzegam dziwną aktywność sieciową, nawet po wyłączeniu wszystkich programów korzystających z internetu… ciągle coś jest przesyłane i odbierane (ikonki monitorków sie podswietlają ), internet mam z kabla, kabel podłączony do routera, komputer z routerem przez wi fi… proszę o pomoc, bo ja nie za bardzo znam się na problemach związanych z siecią

http://img202.imageshack.us/i/przechwytywanienu.jpg/ - tak to wygląda

Protokół Adres lokalny Obcy adres Stan

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62023 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62204 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62206 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62249 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62271 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62273 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62274 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62277 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62278 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62281 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62284 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62287 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62289 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62291 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62292 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62295 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:10080 Lenovo-PC:62297 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:16384 Lenovo-PC:49155 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:16384 Lenovo-PC:49156 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:16425 Lenovo-PC:49157 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:49155 Lenovo-PC:16384 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:49156 Lenovo-PC:16384 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:49157 Lenovo-PC:16425 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61811 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62247 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62251 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62252 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62254 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62257 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62258 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62259 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62260 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62261 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62267 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62269 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:62283 Lenovo-PC:10080 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:61418 91.214.237.55:https CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:61815 mu-in-f113:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62248 bw-in-f136:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62253 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62255 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62256 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62262 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62263 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62264 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62265 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62266 bw-in-f118:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62268 nuq04s01-in-f113:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62270 bw-in-f100:http CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.1.53:62286 ns208729:http CZAS_OCZEKIWANIA

netstat

dodam jeszcze liste procesów z process explorera

http://img691.imageshack.us/i/95632773.jpg/

http://img210.imageshack.us/i/57699119.jpg/

i log z HiJacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:18:29, on 2010-08-04

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lenovo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SuggestMeYesBHO - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Program Files\AutocompletePro\AutocompletePro.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - (no file)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [RocketDock] “C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe”

O4 - HKCU…\Run: [steam] “c:\program files\valve\steam\steam.exe” -silent

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu 10] “C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [RegistryBooster] “C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe” delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [] (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [] (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/stati … 0.21.0.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/bph/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Dragon Age: Początek - Aktualizator zawartości (DAUpdaterSvc) - BioWare - C:\Program Files\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IGRS - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\common\IGRS.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: System Repair Windows Update Monitor (System_Repair_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\System Repair\UpdateMonitor.exe

End of file - 8402 bytes

Masz sieć zabezpieczoną? Być może ktoś ci “podkrada” internet ;). Przeskanuj też komputer jakimś antywirusem, może masz jakieś programy o których działaniu nie musisz wiedzieć.

hitman pro - drobne infekcje w cookies - usuniete i bez zmian

darmowe avg skan całego systemu - czysto

sieć zabezpieczona

A zobacz darmowym comodo albo avirą i sprawdź co znajdzie.

No przeciesz to jest prawidłowe działanie karty :slight_smile: inaczej by ci nie działało :slight_smile: pakiety muszą się poruszać :slight_smile:

hmm… wszyscy mówią, że coś z tym nie tak, pojawiło się to po restarcie karty sieciowej, ale wcześniej czegoś takiego nie miałem, ok przeskanuje

Adres 127.0.0.1 to tak zwany localhost. Jest to wydzielony adres dla np. celów testowych, pakiety sieciowe są zapętlane i tak jak pisał pysiu bez tego żadne połączenie sieciowe by Ci nie działało i niekoniecznie internet ale i LAN. Sprawdź natomiast co to są za adresy w logach i powinieneś wiedzieć z czym się łączysz.

Pozdrawiam!

jak to sprawdzić? jakimś programem? :oops:

Tu kilka poleceń sieciowy http://banita.pl/~pysiu/port/glowny.html :slight_smile: