Dziwne ataki... + Log HiJackThis

Witam od pewnego czasu AntyWir F-Secure IS 2008 rejestruje dziwne ataki na komputer. Podaje fote z numerami IP:

ipfr5.png

Oraz log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:40:11, on 2008-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PD0630 STISvc] RunDLL32.exe P0630Pin.dll,RunDLL32EP 513

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: Agent zarządzania F-Secure (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 5073 bytes

Dziękuje za pomoc :slight_smile:

Log jest czysty.

Pobierz WWDC i zamknij otwarte porty (TUTAJ opis programu).

Przeskanuj komputer za pomocą [spyware Doctor Starter Edition]

Do zamykania portów dodatkowo użyj Seconfig XP.

A więc:

Tym WWDC zamknąłem wszystkie portu, wszystko jest na zielono i jedno na żółto jak w opisie.

Ten Seconfig XP jak próbuję rozpakować to wszędzie pisze, że Nieoczekiwany koniec archiwum, Błąd archiwum.

Spyware Doctor: Szybkie skanowanie: 0 wykrytych

Pełne skanowanie: 0 wykrytych

http://info.papardeszieds.lv/davis/SeconfigXP.zip

To samo. Uszkodzone archiwum.

Jakbyś mógł wrzucić .exe na http://www.zippyshare.com lub http://www.speedyshare.com :slight_smile:

http://www.speedyshare.com/579224799.html

Zapomniałem napisać :smiley:

Już jest ok dzięki wszystkim :slight_smile: