Dziwne działanie gg- logi Hijack this

Mój problem polega na tym że odpalam gg niby wszystko ładnie wysyłam wiadomość enter i jest wporządku ale gdy wysyłam już drugą wiadomość gg sie zawiesza i jest tak samo za każdym razem. A kiedy klikne na ten “x” w prawym górnym rogu to gg zamiast sie zminimalizować to sie wyłącza :o :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:08:00, on 2007-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

D:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Moje\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C6C84F77-2907-4B39-A75A-A04B76063053}: NameServer = 192.168.0.99,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Usuń wpisy HJT.

Z której wersji GG korzystasz? Czy próbowałeś skorzystać z innej?

Może czas zmienić GG na inny odpowiednik? Np.: uznany i ceniony AQQ (http://www.aqq.eu) - nie tracisz możliwości gadania z przyjaciółmi przez sieć GG, a do tego masz obsługę innych w jednym programie. :mrgreen:

Korzystam z wersji 7.7 ale próbowałem innych i jest to samo mam aktualnie mam zainstalowane AQQ ale przyzwycziłem sie jakoś do gg i wolałbym z niego kokrzystać

Przyzwyczajenia można zmienić , a GG naprawdę jest niedopracowane

Niewiadomo czym GG jeszcze może zaszkodzić.

spróbuj odinstalować, przeczyścić rejestr i zainstaluj wersję 6.1 :slight_smile: