Dziwne działanie stacji dysków DVD RW


(Fundacjapomocszkole0) #1

Witam. Domyślnie używam WMP jako odtwarzacza. W atoodtwarzaniu wszystkie opcje zapisałem - pytaj za każdym razem - Po włożeniu jakiegokolwiek dysku, wyświetla się okno z opcjami, wskazuję Odtwórz przez WMP, po czym wyskakuje komunikat ( Nie można odnaleźć aplikacji )

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/706 ... 99177.html

Taki sam komunikat jest, gdy pomijając opcje, próbuję otworzyć dysk w Mój Komputer.

Jedna gdy najpierw kliknę na pustą stację dysków , która się otworzy i po monicie włóż dysk, zrobię to - wówczas wyświetla się okno z plikami znajdującymi się na płycie i mogę odtworzyć.

Przecież to jest mało normalne. Proszę, pomóżcie mi się z tym uporać. Pozdrawiam


(Łukash) #2

Siemka.Faktycznie dziwny problem ,można by spróbować dodać do rejestru domyślne skojarzenie dla dysków ,potem ewentualnie zająć się Media Playerem.Skopiuj do nowego tekstowego>zapisz jako >wszystkie pliki > drive.reg

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a015411a-f97d-4ef3-8425-8a38d022aebc}]

@="CLSID_FindExecute"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a015411a-f97d-4ef3-8425-8a38d022aebc}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,53,00,65,00,\

 61,00,72,00,63,00,68,00,46,00,6f,00,6c,00,64,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,\

 00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive]

"ContentViewModeLayoutPatternForBrowse"="delta"

"ContentViewModeForBrowse"="prop:~System.ItemNameDisplay;~System.PercentFull;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.Volume.FileSystem;~System.Computer.DecoratedFreeSpace"

@="Drive"

"EditFlags"=hex:d2,01,00,00

"InfoTip"="prop:System.FreeSpace;System.Capacity"

"PreviewDetails"="prop:*System.PercentFull;System.FreeSpace;System.Capacity;System.Volume.FileSystem;*System.Volume.BitLockerProtection"

"PreviewTitle"="prop:System.ItemNameDisplay;System.ItemTypeText"

"TileInfo"="prop:*System.PercentFull;System.Computer.DecoratedFreeSpace;System.Volume.FileSystem"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\

 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,38,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]

@="none"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd]

@="@shell32.dll,-8506"

"Extended"=""

"NoWorkingDirectory"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd\command]

@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\encrypt-bde]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,32,\

 00,30,00,00,00

"AppliesTo"="System.Volume.BitlockerProtection:=2 AND System.Volume.BitlockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#False"

"MultiSelectModel"="Single"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\encrypt-bde\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,54,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\encrypt-bde-elev]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,32,\

 00,30,00,00,00

"HasLUAShield"=""

"AppliesTo"="System.Volume.BitlockerProtection:=2 AND System.Volume.BitlockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#True"

"MultiSelectModel"="Single"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\encrypt-bde-elev\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,45,00,6c,00,65,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,\

 54,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find]

"LegacyDisable"=""

"SuppressionPolicy"=dword:00000080


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\

 65,00,00,00

"DelegateExecute"="{a015411a-f97d-4ef3-8425-8a38d022aebc}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\manage-bde]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,34,\

 00,39,00,00,00

"AppliesTo"="(System.Volume.BitLockerProtection:=1 OR System.Volume.BitLockerProtection:=3 OR System.Volume.BitLockerProtection:=5) AND System.Volume.BitLockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#False"

"MultiSelectModel"="Single"

"HideIfDisabled"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\manage-bde\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,55,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\manage-bde-elev]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,34,\

 00,39,00,00,00

"HasLUAShield"=""

"AppliesTo"="(System.Volume.BitLockerProtection:=1 OR System.Volume.BitLockerProtection:=3 OR System.Volume.BitLockerProtection:=5) AND System.Volume.BitLockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#True"

"MultiSelectModel"="Single"

"HideIfDisabled"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\manage-bde-elev\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,45,00,6c,00,65,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,\

 55,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\resume-bde]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,32,\

 00,31,00,00,00

"AppliesTo"="System.Volume.BitlockerProtection:=5 AND System.Volume.BitlockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#False"

"MultiSelectModel"="Single"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\resume-bde\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,56,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\resume-bde-elev]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,66,00,\

 76,00,65,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,39,00,32,\

 00,31,00,00,00

"HasLUAShield"=""

"AppliesTo"="System.Volume.BitlockerProtection:=5 AND System.Volume.BitlockerRequiresAdmin:=System.StructuredQueryType.Boolean#True"

"MultiSelectModel"="Single"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\resume-bde-elev\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,69,00,\

 74,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,65,00,72,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,45,00,6c,00,65,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,20,00,\

 56,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,\

 64,00,65,00,55,00,6e,00,6c,00,6f,00,63,00,6b,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,\

 00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,30,00,00,00

"DefaultAppliesTo"=""

"AppliesTo"="System.Volume.BitLockerProtection:=6"

"MultiSelectModel"="Single"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,42,00,64,00,\

 65,00,55,00,6e,00,6c,00,6f,00,63,00,6b,00,57,00,69,00,7a,00,61,00,72,00,64,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,25,00,31,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EnhancedStorageShell]

@="{2854F705-3548-414C-A113-93E27C808C85}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing]

@="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{D6791A63-E7E2-4fee-BF52-5DED8E86E9B8}]

"{D6791A63-E7E2-4fee-BF52-5DED8E86E9B8}"="Portable Devices Menu"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\FolderExtensions]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\FolderExtensions\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]

"DriveMask"=dword:00000020


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers]

@="{5F5295E0-429F-1069-A2E2-08002B30309D}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\Sharing]

@="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{1f2e5c40-9550-11ce-99d2-00aa006e086c}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{55B3A0BD-4D28-42fe-8CFB-FA3EDFF969B8}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{5F5295E0-429F-1069-A2E2-08002B30309D}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]

@=""

kliknij 2x dodaj do rejestru > restart systemu.


(Fundacjapomocszkole0) #3

Witaj. Dodałem prawidłowo, przykro mi ale nadal jest tak samo! Sterownik sprawdziłem, jest aktualny.


(Łukash) #4

W takim razie spróbuj może użyć tego narzędzia http://majorgeeks.com/FixWin_d6302.html > pobierz z Download@MajorGeeks >zakładka Windows Explorer > CD or DVD drive is missing or is not recognized.... ,w sumie to nie dotyczy bezpośrednio Twojego problemu ,nie powinno zaszkodzić ,a może zresetuje jakieś ustawienia do domyślnych.


(Fundacjapomocszkole0) #5

Jeszcze nie pobrałem tego co proponujesz. Spróbowałem wyłączyć funkcje multimedialne a potem samego WMP. Nie daje się wyłączyć z powodu jakiegoś błędu ( nie podaje jakiego ) Ostatnio aktualizował się WMC - może one coś popsuły.


(Łukash) #6

Nie bardzo wiem o co może chodzić :slight_smile:

Tu też nie :slight_smile: Windows Media Center ?

Jeszcze możesz wykonać przywracanie systemu z punktu z datą z przed problemów (w razie nie przywrócenia w normalnym trybie ,wykonaj przywracanie w trybie awaryjnym)


(Fundacjapomocszkole0) #7

Aktualizacje WMC odinstalowałem na wszelki wypadek. Jeszcze raz spróbuję wyłączyć funkcje multimedialne. Przywracanie odpada - wczoraj zrobiłem nowy obraz.


(Łukash) #8

Możesz mi objaśnić o co chodzi z tymi funkcjami,gdzie to jest ?


(Fundacjapomocszkole0) #9

Panel sterowania > programy i funkcje > menu po lewej stronie > włącz/wyłącz funkcje systemu Windows. W nowym oknie załadują się wszystkie funkcje Windiego.

-- Dodane 03.10.2010 (N) 19:03 --

Po usunięciu aktualizacji WMP zaczął odtwarzać płytę ale co chwilę przerywa i nawet w trybie awaryjnym nie daje się wyłączyć.


(Łukash) #10

Instaluj ja ponownie

Zdaje mi się jednak że tam(funkcje) przyczyny problemu nie znajdziesz . Być może jest/są jakieś błędy w rejestrze systemowym w ścieżkach dostępu do aplikacji .Sprawdź czy ta aplikacja pójdzie na 7 (w razie co zgodność z xp)

http://download.cnet.com/Autoplay-Repai ... 15436.html i w niej zmodyfikuj/popraw ścieżkę do WMP.


(Fundacjapomocszkole0) #11

Zainstalowała się i co z nią robić


(Łukash) #12

Pierwsze co to ją uruchom :slight_smile:

Potem nie wiem :wink:

DVD > Media Player > Modify > i może wskaż ścieżkę programu jak jest taka opcja.Jak nie ma to pokaż zrzut ekranu okna.


(Fundacjapomocszkole0) #13

Okno programu

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dda ... 51966.html


(Łukash) #14

Nic tu nie zdziałamy z tym programem,sprawdź może to http://majorgeeks.com/FixWin_d6302.html

I tak sobie myślę ,że skoro wszystko otwierasz w Media Player to w sumie nie potrzebna jest opcja Pytaj za każdym razem :wink: Ustaw może żeby od razu odpalało w Media Player i zobacz co się dzieję.


(Fundacjapomocszkole0) #15

OK. jeszcze pokombinuję. Dziękuję Ci bardzo za wsparcie. Można na Ciebie liczyć. Pozdrawiam


(Łukash) #16

Spoko :slight_smile: Pokombinuj i daj znać.

-- Dodane niedziela, 3 paź 2010, 20:26 --

Jakby co to podaj zrzuty okien z takich kluczy rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPlayCDAudioOnArrival

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPlayDVDMovieOnArrival

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPlayMediaOnArrival


(Fundacjapomocszkole0) #17

Witaj ponownie

Sytuacja jest taka:

Wkładam płytę do stacji - nie uruchamia odtwarzacza - komunikat

Uruchamiam odtwarzacz - wkładam płytę - działa

Obrazki z rejestru:

CD

http://www.przeklej.pl/plik/cd-gif-0021jr4kt1t32j6

DVD

http://www.przeklej.pl/plik/dvd-gif-0021jr4sf1t32j6

Media

http://www.przeklej.pl/plik/media-gif-0021jr5081t32j6

Prezent

http://www.przeklej.pl/plik/usmiechniet ... r57q1t32j6


(Łukash) #18

Siema.Dzięki za prezent ,ściągnąłem sobie :slight_smile:

Więc u mnie są te same wartości ,raczej tu jest w porządku.Sprawdź czy w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer ,w oknie po prawej nie ma czegoś w stylu NoDriveAutoplay/NoDriveTypeAutoplay jak jest prawy na NoDriveAutoplay i usuń >restart systemu.


(Fundacjapomocszkole0) #19

Powiedz proszę, które usunąć!

http://www.przeklej.pl/plik/auto-gif-0021jt70h1t32j6


(Łukash) #20

Oo!!To mnie zaskoczyło ,u mnie jest puste ,

Przechwytywanie__JPG_300x300_q85.jpg

proponuje kopię zapasową kluczy i usunięcie wszystkich .Więc prawy myszki na kluczu Explorer Eksportuj wpisz nazwę i zapisz na pulpit.Następnie usuń wszystkie i restart systemu i sprawdź ,jeżeli zabieg nic nie dał ,x2 kliknij klucz z pulpitu i dodaj do rejestru.