Dziwne foldery w dysku D po aktualizacji systemu


(Aneta955) #1

Po aktualizacji systemu (dysk C rzecz jasna) W dysku D zawsze pojawia mi się jakiś dziwny folder którego nazwa to ciąg liter i cyfr, można te foldery usunąć?


(deFco247) #2

Tak, to są foldery tymczasowe pozostałe właśnie po instalacji tych aktualizacji.

Jeśli przy próbie usunięcia wystąpią błędy o braku dostępu, to użyj tego: http://helpc.eu/topic/5866-inherit-czyl ... derupliku/