Dziwne komunikaty i ostrzeżenia

witam, zaczeły mi wyskakiwać dziwne komunikaty, w ogóle system jest “ociężały” i po właczeniu przeglądarki IE wyskakuje strona z ostrzeżeniem coś w rodzaju : warning, error’s system" zrobiłąm loga HiJackiem podaje go:

"

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:31:19, on 2007-12-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmar.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\autoclk.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Mightyfax\MFNTCTL.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\ImApp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Kasia\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.422\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.5.171:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,,winwork.exe,crase.exe,taskmar.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7ADEA0B2-F4A4-49EA-8E5E-B0C927660367} - C:\WINDOWS\system32\cscu.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O2 - BHO: ADSTechnology module - {831CBAC0-8283-4653-9D81-FEB9F3F6E47C} - C:\Program Files\ADSTechnology\ADSTechnology.dll

O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MtdAcqu] "C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [CS Update] copy /Y "C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll.upd" "C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: MightyFAX Controller.lnk = C:\Program Files\Mightyfax\MFNTCTL.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight Pro - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Pro Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://202.222.144.31/activex/AxisCamControl.ocx

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F554} (Flatcast Viewer 4.16) - http://www.flatcast.info/objects/NpFv41629.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6864DBE1-4DD6-4D58-866B-E2BAC701AEF5}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

"

Prosze o radę co mam zrobić najlepiej krok po kroku :oops:

dzięki wielkie z gory

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

wpisy usuń HJT, foldery i plik usuń ręcznie

Daj log z ComboFix

ok, zrobiłam tak jak radziles, ale za nic w swiecie combofix nie uruchamia sie gdy chcę uruchomic wyskakuje komunikat:

“Some installation files are corrupt. Please download a fresch copy and retry the installation”

za przeproszeniem chyba nie tego języka się uczyłam :wink:

Daj nowy log z HJT

Daj nowy log z HJT

wklejam nowy log z HJT:

"

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:28:31, on 2007-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmar.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\autoclk.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Mightyfax\MFNTCTL.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\ImApp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\dss.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Kasia\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.797\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.5.171:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,,winwork.exe,crase.exe,taskmar.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7ADEA0B2-F4A4-49EA-8E5E-B0C927660367} - C:\WINDOWS\system32\cscu.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O2 - BHO: ADSTechnology module - {831CBAC0-8283-4653-9D81-FEB9F3F6E47C} - C:\Program Files\ADSTechnology\ADSTechnology.dll

O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MtdAcqu] "C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [CS Update] copy /Y "C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll.upd" "C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: MightyFAX Controller.lnk = C:\Program Files\Mightyfax\MFNTCTL.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight Pro - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Pro Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://E:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://202.222.144.31/activex/AxisCamControl.ocx

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F554} (Flatcast Viewer 4.16) - http://www.flatcast.info/objects/NpFv41629.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6864DBE1-4DD6-4D58-866B-E2BAC701AEF5}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


[code]

jeszcze zrobilam scan dss.exe

tu jest log main.txt : http://wklej.org/id/bc271830a3

a tu extra.txt : http://wklej.org/id/bde8a1f4f3

Nic nie zrobione pobierz tego ComboFix i daj loga :slight_smile:

ok ten działa tamten mial tylko 370 KB dziwilam sie

wklejam log z combo:

ComboFix 07-12-17.1 - Kasia 2007-12-17 22:43:27.1 - NTFSx86

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo

ok, zrobione. Wklejam Loga

ComboFix 07-12-17.1 - Kasia 2007-12-17 23:58:03.3 - NTFSx86

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

ok próbuje, tylu programów nie sciągnełam przez całe zycie hihihihi :wink:

ok wyczyscilam rejestr z niepotrzebnych wpisów. czy mam zrobić coś jeszcze?

Powinno być Ok nie pisz posta pod postem, masz opcje Edytuj

ok, dzięki za pomoc, jakby coś … to się odezwę. :roll: