Dziwne komunikaty przy starcie systemu

Witam serdecznie. Mam problem: po wczytaniu się systemu Windows wyświetlają mi się dziwne komunikaty. M.in. (coś coś tam) “pamięć nie może być “written””, włączają mi się także Moje Dokumenty i jeszcze kilka komunikatów o błędach. Wklejam loga z HiJack This:

Ratujcie! !!

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Oj nie ładnie, nie ładnie… :smiley:

Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

=============

K.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:34:22, on 2008-10-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

E:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe

E:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

E:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

E:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

E:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe

E:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Documents and Settings\Radek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.beta.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [HControl] E:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [Wireless Console 2] E:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] E:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LanguageShortcut] “E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iPlusManager] E:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “E:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [rs32net] E:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [LightScribe Control Panel] E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4C7E6C89-BC36-48EA-AB7E-98D6730EB16F}: NameServer = 212.2.96.51 212.2.96.52

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - E:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - E:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - E:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - E:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - E:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe

Daj log Combofix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052