Dziwne komunikaty systemu

czy wie ktos o co może chodzić…?

sporo mam różnego rodzaju błędów na kompie, a mam go od 3 dni…wlaczam np. opere i nieraz takie coś: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c35 … f1e11.html

teraz natomiast wogóle nie moge odpalić żadnego filmu ALLPLAYEREM czy WMP,z allplayerem teraz wyglada to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/667 … b1792.html

pomocy… :frowning:

Przeinstaluj obie aplikacje.

Pokaż log z Hijacka i Silent Runners.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:22:15, on 2007-06-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

H:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

H:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe

H:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

H:\Program Files\Opera\Opera.exe

H:\Documents and Settings\Adek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "H:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "H:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = H:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{18C64CC7-F66F-41A9-B701-73E7544274B5}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - AppInit_DLLs: H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - H:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - H:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper® Corporation - H:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel - H:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

przeinstalowałem opere i narazie jest ok, ale z allplayerem nadal ten błąd wyskakuje… Silent Runner:

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"DAEMON Tools" = ""H:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"Gadu-Gadu" = ""H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"atchk" = ""H:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"" ["Intel Corporation"]

"AVP" = ""H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"SunJavaUpdateSched" = ""H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki ochrony WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Statystyki ochrony WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> klogon\DLLName = "H:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "H:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "H:\Documents and Settings\Adek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "H:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr" [MS]Startup items in "Adek" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"ZDWLan Utility" -> shortcut to: "H:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe -SETWZCD 35" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Statystyki ochrony WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Statystyki ochrony WWW"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Diskeeper, Diskeeper, ""H:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe"" ["Diskeeper® Corporation"]

Intel(R) Active Management Technology Local Management Service, LMS, "H:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe" ["Intel"]

Intel(R) Active Management Technology System Status Service, atchksrv, "H:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe" ["Intel Corporation"]

Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "H:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]

Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, ""H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "H:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 21 seconds, including 5 seconds for message boxes)

Logi ok.

Odinstaluj Allplayer’a , użyj ATF Cleaner w trybie awaryjnym.

Potem czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Zainstaluj ponownie.

nie pomogło…nadal ten komunikat sie pojawia, co ciekawe zadnym programem nie moge odpalić filmu… :frowning:

Zrób co powyżej ale z kodekami, deinstalacja, czyszczenie, instalacja.

Polecam K-lite + Real alternative.

dzięki za zainteresowanie…po prostu przeinstalowałem system i wszystko pięknie chodzi, pozdrawiam