Dziwne pliki po instalce proszę ospr. loga i poradę

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:24:02, on 2007-10-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

c:\ihebbvkc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe

c:\nknd.exe

c:\ihebbvkc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_13\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft RegIogon Service] regIogon.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [shareSearcher] c:\nknd.exe

O4 - HKLM…\Run: [spooler SubSystem App] C:\WINDOWS\System32\spoolsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Network Firewall] C:\WINDOWS\System32\firewall.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Microsoft RegIogon Service] regIogon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1645522239-1647877149-1801674531-1003…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: OpenOfficeT7 2.3.lnk = C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_13\BIN\SSV.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_13\BIN\SSV.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: Win32 Classes -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2D5BE1A2-493F-450B-9172-FEF3EF9EAA95}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{2D5BE1A2-493F-450B-9172-FEF3EF9EAA95}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - Winlogon Notify: crehcjid - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crehcjid.dll

O23 - Service: Distributed Allocated Memory Unit - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe

O23 - Service: MSN RAV - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: system32 master (windowsys) - Unknown owner - C:\WINDOWS\windowsys.com

End of file - 4464 bytes

tony87 opisz problem konkretnie i obejmij logi znacznikami. Proszę przeczytać wskazówki w dziale bezpieczeństwo.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Pobierz ComboFix i zapisz go bezpośrednio na pulpicie. Następnie otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Z menu Notatnika wybierz Plik >>> Zapisz jako >>> zapisz plik pod nazwą CFScript w miejscu, w którym zapisałeś ComboFixa, czyli w bezpośrednio na Pulpicie.

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe) - tak jak to zostało przedstawione na poniższym obrazku:

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Jeśli po przeciągnięciu pliki CFScrit.txt na ikonkę ComboFixa ujrzysz komunikat - “1 or 2” - odpowiedz na niego wciskając klawisz 1.

Po restarcie skasuj folder C:\Qoobox.

Dodatkowo użyj narzędzia SDFix, po czym wklej z niego raport oraz log z ComboFix.