Dziwne połączenia w ipconfig /all

Witam. Ostatnio, zupełnym przypadkiem zauważyłem, że po wydaniu polecenia ipconfig na liście pokazują mi się dziwne adaptery sieciowe:

Karta tunelowa isatap.{D5F0DA26-C58C-49EA-934B-A768979D72A9}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{A5623076-7917-40DE-BF11-F0223146868F}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa 6TO4 Adapter:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{F6601033-6FA7-487B-ADEA-D25BA166487C}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

Co to za karty tunelowane. Nie instalowałem nigdy nic takiego, a jedyny VPN jaki mam to Hamachi.

To są wirtualne interfejsy sieciowe, które pozwalają podłączać się do sieci IPv6 poprzez protokół IPv4. Tunelowanie polega na pakowaniu pakietów IPv6 w pakiety IPv4 i wysyłaniu ich do innej sieci IPv6. System może działać również w trybie dual stack, czyli z podwójnym stosem TCP/IP w wersji 4 i 6, co oznacza, że aplikacje mogą korzystać albo z protokołu IPv4, albo IPv6 w tej samej sieci.

A jak można to usunąć? Wyłączyć IPv6 w Windows 7?

Jeżeli usuniesz, Hamachi przestanie działać.

Jeśli chcesz wyłączyć wpisz w cmd.exe:

netsh interface teredo set state disabled

netsh interface isatap set state disabled

(wymagane uprawnienia administratora)

Nie wyłącza to IPv6, a tylko Teredo i ISATAP. Nie wiem czy Hamachi od tego przestanie działać.

Hamachi nie powinno przestać działać, Hamachi tworzy tunel VPN, a nie IPv6.