Dziwne pytanie związane z klawiaturą


(Tommekx) #1

Mam pytanie którym przyciskiem klawiatury, podczas właczania komputera uruchamia sie menu z róznymi trybami pracy(tryb awaryjny itp.)?


(Mordor99) #2

Chyba F8. Nie jestem pewien na 100%.


(system) #3