Dziwne rzeczy z folrmularzem w PHP


(Blask Ognia) #1

Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie używam, żadnego filtrowania. Wpisuję ' w formualrzu i kiedy po odświerzeniu ten tekst za pomocą zmiennej ma się pojawić ponownie pojawia się \' kiedy natomiasty wiszę " zmianieane jest o na \

Jaki może być tego powód?


(Kubarek) #2

funkcje: stripslashes i addslashes, poczytaj na php.net

pierwsza usuwa '\' a druga je dodaje