Dziwne zachowanie ALLPlajera


(Kodusia) #1

nie mogę otworzyć filmu w allplajerze, wyskakuje dziwny komunikat = ERROR

xvidcore.dll nod found

proszę o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:27:08, on 2006-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\eMule\eMule.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\AMD\Pulpit\Programy na wirusy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(system) #2

Log jest czysty.

może przeisntaluj ALLPLAYERA. I wyczyść jego katalogi . A jak jest na innych otwarzaczach ?? Sprawdz

Mozesz przeinstalować kodeki. Polecam K-Lite Mega Codec Pack


(adam9870) #3

Jak na moje oko to informuje ten komunikat o tym, że brakuje pliku xvidcore.dll który zapewne jest potrzebny do tego aby odtworzyć dany format filmu. Plik ten możesz pobrać stąd:

http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... l?xvidcore

i wprowadź go.

Log jest ok.


(Gblade) #4

^^

Wpakuj plik do C:\widnows\system32

start>>>uruchom wpisz

regsvr32 xvidcore.dll

i ok

gorąco nie polecam żadnych kodek packów


(system) #5

Możesz to uzasadnić , czy zawsze jak ja napisze TAK to ty NIE.

Ja ich używam od ponad 2 lat nie mam żadnych problemów. Fakt że nie w waliłem wszystkiego co chcą instalować ale chodzi mi wszystko bez żadnych problemów. poprostu instalacja standardowa a nie zapychać system pokolei wszystkimi kodekami róznych producentów.

Może poprostu ich nie uzywałeś i o nich nic nie wiesz


(Kodusia) #6

^^

Wpakuj plik do C:\widnows\system32

start>>>uruchom wpisz

regsvr32 xvidcore.dll

i ok

ale wyskakuje komunikat:

Załadowano plik xvid.dll, ale nie można odnaleźć punktu wejścia DIIRegisterServer. Nie mozna zarejestrować tego pliku.

i co dalej? Jestem zielona w tych tematach.