Dziwne zachowanie komputera


(rafalski) #1

Komputer zaczął się dziwnie zachowywać. Zwolnił i przed chwilą nie działała klawiatura. Na dodatek, procesor cały czas pracuje (sprawdziłem w menadżerze urządzeń)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:51:07, on 2007-09-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\USB Phone\USB Driver\USB Phone Driver.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Zabezpieczenia\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Zabezpieczenia\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\zabezpieczenia\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: USB Phone Driver Startup.lnk = ?

O4 - Global Startup: SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter LAN Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(Mail) #2

Czysto :slight_smile:

Jak zachowuje się komputer?

Wyskakują jakieś komunikaty?

Ew. pokaż log z ComboFix i SilentRunners :slight_smile:


(rafalski) #3

a mogę prosić linki do tych programików?


(Mail) #4

ComboFix - Opis i Download

SilentRunners - Opis i Download

:wink:


(rafalski) #5
ComboFix 07-08-30.3 - "Rafa" 2007-09-05 0:25:15.1 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.236 [GMT 2:00]

 * Created a new restore point((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-04 to 2007-09-04 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-09-05 00:21	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-09-01 12:24	81,920	--a------	C:\WINDOWS\system32\ZDPN50.dll

2007-09-01 12:24	17,151	--a------	C:\WINDOWS\system32\ZDPNDIS5.sys

2007-09-01 12:24	
 [color=darkblue][size=75][i][b]Złączono Posta[/b]: 05.09.2007 (Sro) 0:40[/i][/size][/color]

[code]"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] "Spamihilator" = ""C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Spamihilator\spamihilator.exe"" ["Michel Krämer"] "H/PC Connection Agent" = ""C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "WinFast Schedule" = "C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe" ["Leadtek Research Inc."] "Lexmark X1100 Series" = ""C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"" ["Lexmark International, Inc."] "CTHelper" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"] "UpdReg" = "C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."] "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "avast!" = "C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"] "Zone Labs Client" = "C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\ZONEAL~1\zlclient.exe" ["Zone Labs Inc."] "AWMON" = ""C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"" ["Lavasoft Sweden"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\ {++} "Flag" = hex:0x00000002 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\zabezpieczenia\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów" -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW" -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"] "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast" -> {HKLM...CLSID} = "avast" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"] "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" = "a˛ Context Menu Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "a˛ Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\A2FREE~1\A2CONT~1.DLL" [null data] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player" -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."] "{49BF5420-FA7F-11cf-8011-00A0C90A8F78}" = "Mobile Device" -> {HKLM...CLSID} = "Urządzenie przenośne" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\Wcesview.dll" [MS] "{24849E2F-0A86-40CD-A62A-B12F161882DB}" = "ZEN V Series Media Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "ZEN V Series Media Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Creative\Creative ZEN V Series (R2)\ZEN V Series Media Explorer\SHCTMTP.dll" ["Creative Technology Ltd"] "{5858A72C-C2B4-4dd7-B2BF-B76DB1BD9F6C}" = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONFILTER.DLL" [MS] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msohevi.dll" [MS] "{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS] "{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ "WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}" -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ <> text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" -> {HKLM...CLSID} = "avast" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"] CTMTPMediaExplorer(Default) = "{7895F317-A125-42CC-BD3E-5830765CE577}" -> {HKLM...CLSID} = "CtMtpContextMenu Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Creative\SHARED~1\CtCmeCtx.dll" ["Creative Technology Ltd"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ a2ContMenu(Default) = "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" -> {HKLM...CLSID} = "a˛ Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ZABEZP~1\A2FREE~1\A2CONT~1.DLL" [null data] avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" -> {HKLM...CLSID} = "avast" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Zabezpieczenia\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"] CTMTPMediaExplorer(Default) = "{7895F317-A125-42CC-BD3E-5830765CE577}" -> {HKLM...CLSID} = "CtMtpContextMenu Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Creative\SHARED~1\CtCmeCtx.dll" ["Creative Technology Ltd"] FineReader8(Default) = "{F7091C74-EBB1-49D7-94C7-FE4886CCC18D}" -> {HKLM...CLSID} = "FineReader8ExplorerContextMenuHandler" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition\FECMenu.dll" ["ABBYY Software"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Przydatne aplikacje\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {policy setting}: -------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Devices: Allow undock without having to log on}


(jessica) #6

Ten plik jest czasami określany jako Trojan:

Ale nie zawsze tak jest.

Dlatego sprawdź go na http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

W przypadku gdyby jednak okazał się Trojanem, to go usuniesz:

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij "ENTER"):

Ale powtarzam - usuwasz tylko w przypadku uznania go za Trojan! (żeby nie usunąć czegoś potrzebnego!

Nic tu więcej nie ma podejrzanego.

Możesz jeszcze użyć SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

jessi