Dziwne zachowanie programu

#include 

using namespace std;


int main()

{

  int czecotam[5];

  for(int i=0;i<5;i++)

  {

    cin>>czecotam[i];

  }  


  for(int i=0;i<5;i++) 

  {

    cout<
  }  

  getchar();

  return 0;

}

Getchar nie zatrzymuje programu dlaczego??

EDIT: działa jak się wpisze cin.ignore();

do kodu dopisz

system("PAUSE")

przed

return 0;

tyle to ja wiem można jeszcze użyć getch(); po dodaniu biblioteki conio.h ale dlaczego ten getchar nie działa chodz w programach bez wpisywania danych działa jak powinno

Ponieważ iostream’owy cin(istream) nie jest w pełni kompatybilny z stdio.