Dziwne zachowanie się


#1

Proszę o sprawdzenie
http://www.wklej.org/hash/16e26b3c821/


(Atis) #2

[quote=“anon65442529, post:1, topic:511269”]
raporty: FRST.txt , Addition.txt , Shortcut.txt[/quote]


#3

Proszę bardzo
http://www.wklej.org/id/3183985/txt/
http://www.wklej.org/id/3184001/txt/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL => Brak pliku Winsock: Catalog5 09 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL => Brak pliku Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL => Brak pliku Winsock: Catalog5-x64 09 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL => Brak pliku HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA HKU\S-1-5-21-527956443-3666423888-2644518242-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx S3 clwvd; system32\DRIVERS\clwvd.sys [X] S3 NAVENG; \??\C:\Program Files\Norton Security\NortonData\22.9.1.12\Definitions\SDSDefs\20170517.020\NAVENG.SYS [X] S3 NAVEX15; \??\C:\Program Files\Norton Security\NortonData\22.9.1.12\Definitions\SDSDefs\20170517.020\NAVEX15.SYS [X] 2017-06-04 10:35 - 2017-06-04 10:35 - 00000000 ____D C:\Users\Janusz\Downloads\FRST-OlderVersion C:\ProgramData\*.log CMD: netsh winsock reset EmptyTemp:
Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


#5

@Atis Proszę
http://www.wklej.org/id/3184088/txt/
http://www.wklej.org/id/3184118/txt/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST
Włącz przywracanie systemu dla dysku systemowego C:
https://www.sevenforums.com/tutorials/81500-system-restore-enable-disable.html