Dziwnie działający komp


(Michplu) #1

Od jakiegoś czasu komp zaczął dziwnie chodzić: następowało zmienianie skórki z normalne XP na starą (na 3-4 sek), wywalają bugi, a połącznie internetowe między moim kompem a siostry jest zrywane(ja udostępniam jej internet). Proszę o pomoc;

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:34:44, on 2007-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Tibia\tibialoader.exe

D:\Program Files\Tibia\Tibia.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Michal\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.703\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

(Gutek) #2

W logu nic nie widać. Daj log z Combofix