Dziwny dźwięk z komputera


(system) #1

Witam

Ostatnio co jakieś 10 sek z komputera pojawia się taki dźwięk jakby ,,charatanie,,

i komputer ostatnio przymula

LOG z HijackThis :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:30:32, on 2008-05-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\WINDOWS\VMSnap23.exe

C:\WINDOWS\Domino.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\gry\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: dcads - {5822ad8c-33b8-5596-d659-9eebe13759cb} - C:\WINDOWS\system32\nscF.dll

O2 - BHO: IntelligentAdvisor - {6548BF73-58FF-71D5-F97D-17C71E323709} - (no file)

O2 - BHO: dcads - {6FC3C36D-7635-4D43-BA62-0D9D2F2CD06E} - (no file)

O2 - BHO: dcads - {733716E1-76D2-4003-AC39-845281C0EF85} - C:\WINDOWS\system32\nskA56.dll

O2 - BHO: (no name) - {8E015787-B1E3-404a-95DE-3E71E1FA0305} - (no file)

O2 - BHO: superiorads browser optimizer - {bd34766f-4360-a791-85f7-5798a16bbb66} - C:\WINDOWS\system32\{83fdd439-a0d8-9138-f6dc-ef7858aad08a}.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323VMSnap] C:\WINDOWS\VMSnap23.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spa_start] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{83fdd439-a0d8-9138-f6dc-ef7858aad08a}.dll" DllInit

O4 - HKLM\..\Run: [{52c4d83e-9eb4-0177-192b-f420237f8917}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{83fdd439-a0d8-9138-f6dc-ef7858aad08a}.dll" DllInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D643C081-FED7-417C-8972-5BD9AFC80A5A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nskA56.dll

C:\WINDOWS\system32\{83fdd439-a0d8-9138-f6dc-ef7858aad08a}.dll


Folder::

C:\Program Files\ShoppingReport

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Agatonster) #3

lol_pop ,

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i stosuj się do Tematu


(system) #4

Agaton , OK

huber2t , :

http://wklej.org/id/2787dc7142


(huber2t) #5

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\host.exe 

C:\copy.exe 


Folder::

C:\FOUND.026 

C:\FOUND.025 

C:\FOUND.024 

C:\FOUND.023

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(system) #6

http://wklej.org/id/283a157657

Dodam że ten dźwięk zniknął - THX :smiley:


(huber2t) #7

Log wyglada na czysty

Usuń ręcznie folder C:\Qoobox ,usuń instalkę Combofix z dysku

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

Włącz przywracanie systemu.


(system) #8

Nie mogę się tam połapać ??


(huber2t) #9

Uruchom w pzregladarce Internet Explorer ta stronę http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pzreskanuj skaneren i daj raport na forum


(system) #10

ale dać Kaspersky Online Scanner Czy file scanner


(huber2t) #11

Kaspersky Online Scanner


(system) #12

skanowanie zakończyło się na 5 % i pisze

LICZBA WYKRYTYCH WIRUSÓW - 1

chociaż nie skanuje się dalej


(huber2t) #13

Przeskanuj komputer programem ArcaMicroscan, usuń wirusy