Dziwny komunikat w przegladarce - opis problemu i log

Witam!

Mam nastepujacy problem: podczas otwierania dowolnej przegladarki (IE lub Firefox) pojawia sie komunikat:

problemsui.jpg

Gdy klikne pierwsza opcje, przegladarka laduje strone: http://www.proofdefender.com/buy.php?a=112

Gdy klikne druga opcje, przegladarka pyta czy nadal chce byc niezabezpieczony, po czym zamyka sie.

Nie mozna normalnie korzystac z przegladarki. Nawet jesli jakims cudem uda mi sie ja uruchomic (klikam pierwsza opcje, a pozniej sprytnie wpisuje inny adres) to i tak po chwili nastepuje awaria. Dodatkowo od czasu do czasu pojawia sie komunikat:

problemd.jpg

Uzywalem juz programy Spybot - Search Destroy, ale nic to nie dalo.

Oto log z HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:26:44, on 2009-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1005MC.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\WINDOWS\hporclnr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program Files\NETELLER Desktop\Net+.exe

C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\crashreporter.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\forza Lazio\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll (file missing)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (file missing)

O2 - BHO: Neteller Shared Browser Helper Object - {EBCCB1E4-D1A3-449D-AB04-35427860563D} - C:\Program Files\NETELLER Desktop\BhoNet+.dll (file missing)

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll (file missing)

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\forza Lazio\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP OrderReminder Cleaner] C:\WINDOWS\hporclnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NETELLER Desktop] C:\PROGRA~1\NETELL~1\NET_~1.EXE /lang=en_CA /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Mikogo] "C:\Documents and Settings\forza Lazio\Dane aplikacji\Mikogo\Mikogo-Host.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-839522115-1450960922-725345543-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'postgres')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\mswsock.dll' missing

O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe (file missing)

O23 - Service: Zarządzanie aplikacjami (AppMgmt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Audio (AudioSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: B-Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\forza Lazio\Dane aplikacji\Mikogo\B-Service.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour Service - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: Przeglądarka komputera (Browser) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa indeksowania (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (file missing)

O23 - Service: Aplikacja systemowa modelu COM+ (COMSysApp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługi kryptograficzne (CryptSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Program uruchamiający proces serwera DCOM (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Klient DHCP (Dhcp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer dysków logicznych (dmserver) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Klient DNS (Dnscache) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa raportowania błędów (ERSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dziennik zdarzeń (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe (file missing)

O23 - Service: System zdarzeń COM+ (EventSystem) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Zgodność szybkiego przełączania użytkowników (FastUserSwitchingCompatibility) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Pomoc i obsługa techniczna (helpsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: HTTP SSL (HTTPFilter) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe (file missing)

O23 - Service: Serwer (lanmanserver) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Stacja robocza (lanmanworkstation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe (file missing)

O23 - Service: Pomoc TCP/IP NetBIOS (LmHosts) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe (file missing)

O23 - Service: Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Instalator Windows (MSIServer) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe (file missing)

O23 - Service: Logowanie do sieci (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Połączenia sieciowe (Netman) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) (Nla) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa NT LM Security Support Provider (NtLmSsp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Magazyn wymienny (NtmsSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - Unknown owner - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe (file missing)

O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe (file missing)

O23 - Service: Usługi IPSEC (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Magazyn chroniony (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego (RasAuto) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny (RasMan) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe (file missing)

O23 - Service: Rejestr zdalny (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Zdalne wywoływanie procedur (RPC) (RpcSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: QoS RSVP (RSVP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer kont zabezpieczeń (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Karta inteligentna (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe (file missing)

O23 - Service: Harmonogram zadań (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Logowanie pomocnicze (seclogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym (SENS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego (SharedAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Wykrywanie sprzętu powłoki (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa przywracania systemu (srservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa odnajdywania SSDP (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Image Acquisition (WIA) (stisvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: MS Software Shadow Copy Provider (SwPrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe (file missing)

O23 - Service: Dzienniki wydajności i alerty (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Telefonia (TapiSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługi terminalowe (TermService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Kompozycje (Themes) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych (TrkWks) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Windows User Mode Driver Framework (UMWdf) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe (file missing)

O23 - Service: Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play (upnphost) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Zasilacz awaryjny (UPS) (UPS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ups.exe (file missing)

O23 - Service: Kopiowanie woluminów w tle (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Czas systemu Windows (W32Time) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: WebClient - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Instrumentacja zarządzania Windows (winmgmt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych (WmdmPmSN) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows (Wmi) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Karta wydajności WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Centrum zabezpieczeń (wscsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej (WZCSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa dostarczania sieci (xmlprov) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)


--

End of file - 16687 bytes

Ostatnio Conficker ściąga na dysk Spyware Protect 2009, pewnie to jego sprawka.

Wklej log z OTL, GMER i System Repair Engineer

Logi wklej na wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.

OTL: http://wklej.to/uKwg

GMER: http://wklej.to/cT3F

System Repair Engineer: http://wklej.to/kqq9

Mam nadzieje, ze zrobilem wszystko dobrze. Walcze po raz pierwszy:)

Na początku usuń Bonjour, czyli wykonaj porady z 1 i 2 posta w temacie: http://www.searchengines.pl/Usuwanie-Bo … 03177.html

W OTL wklej poniższe i klik na Run Fix:

Przeskanuj komputer tym: http://www.programosy.pl/program,malwar … lware.html usuń wszystko co znajdzie i daj loga po kasowaniu (loga z Malware)

Umpfh , specjalnie dla Ciebie. Wklej w Avenger i kliknij Execute

Pokaż log z operacji.

Reszta: nie stosować tego skryptu!

laziale87 , zastosuj ComboFix

Podczas pobierania i skanu ComboFix’em wyłącz antywirusa i zapory.

Logi wklej na wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.

Zrobilem wszystko oprocz Malware. Powod: program instaluje sie na komputerze, ale nie uruchamia sie -> po dwukrotnym kliknieciu, pojawia sie klepsydra, za chwile znika, ale programu nie widac.

oto log z ComboFixa: http://wklej.to/CRLF

UWAGA! Wyglada na to, ze ComboFix rozwiazal problem. Przy starcie przegladarek nie pojawia sie juz nieprzyjazny komunikat:)

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

Plik zapisz pod nazwą CFScript , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe

Powinno się rozpocząć usuwanie.

_ Potem dajesz log z usuwania Combofix. _

deFco247 nie wiedzialem czy to robic, bo wszystko juz sprawnie dziala, po poradach ciemnowidza, ale na wszelki wypadek zrobilem, to co napisales: oto log http://wklej.to/QP3O

Trzeba było robić, bo był jeden syf.

Log wygląda na czysty.

Uruchom OTL i kliknij w nim CleanUp.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner.

Usuń zbędniki z autostartu.