DZiwny komunikat


(Wwerewolf2) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:38:36, on 2006-11-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\mmichał\Pulpit\HijackThis.exe


O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D0692E19-7896-47F7-BCA6-DB3E5696A9D8}: NameServer = 213.76.135.10,217.97.144.98

Przeinstalowałem system na nowy i wyskakuje mi bład i zamyka w ciagu minusty sytem nie wiem co robić dziekuje za pomoc.


(adam9870) #2

Log masz ok.

Jaki błąd wyskakuje? Z odliczaniem do zamknięcia czy z błędem jakimś? panel sterowania => narzędzia administracyjne => podgląd zdarzeń => sprawdź czy jest jakiś błąd na czerwono, a jeśli tak to pokaż screena z niego.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412

Proponuję zainstalować Service Pack 2,


(Wwerewolf2) #3

Tak odlicza mi czas do zamknięcia systemu :slight_smile:

1pr5.th.jpg


(adam9870) #4

Proponuję poczytać:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=12532

A aby zatrzymać odliczanie wydaj komendę shutdown -a w wierszu poleceń.