Dziwny problem przy wystawianiu aukcji na allegro


(Kiepas) #1

Mam taki problem, że gdy przez IE chcę wystawić przedmiot nie otwierają mi sie tabele wyboru kategorii, przez Firefoxa jest ok! Pozatym nie moge za żadne skarby wysłaćzdjęcia na allegro przez zadną z przeglądarek. Mam ten problem od wczoraj. Win XP Pro SP2

http://members.lycos.co.uk/kiepas/scree ... llegro.jpg


(Kiepas) #2

wg. mnie dziwna sprawa wkleje loga może coś zauważycie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:04:22, on 2005-03-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Programy\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Programy\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Programy\HP skanjet\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Programy\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programy\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Programy\HP skanjet\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Ściągnięte\HijackThis1991.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobre Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [kX Mixer] C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe --startup

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Programy\SB Live!\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Programy\HP skanjet\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Programy\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Programy\EdHTML\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Programy\NetMeter\NetMeter.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programy\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Programy\AntiVirenKit\AVKService.exe (file missing)

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Programy\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programy\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #3

Log jest czysty jedynie zbędniki:

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

także wina może leży po stronie allegro zresztą sam zauważyłem że ostatnio allegro szfankuje.


(Damian) #4

Wyczyść pliki cookie i tymczasowe pliki internetowe.