Dziwny problem z kursorem i przesuwaniem się okienek

od jakiegoś czasu mam pewien problem. otóż czasami kursor we wszystkich polech do edycji tekstu automatycznie przesuwa sie maksymalnie w lewo, okna jak chce je przesuwać automatycznie podążają w lewą stronę, focus na przyciskach zmienia sie cyklicznie (np. jak dam wyłącz system i pojawiają sie trzy przyciski: stan wstrzymania, wyłącz i uruchom ponownie) uniemożliwiając kliknięcie któregoś. zauważyłem, że po wciśnięciu lewego alt objawy ustają do momentu aż go nie puszczę.

poniżej logi silentrunner i hijackthis.

będę wdzięczny za pomoc bo muszę często restartować kompa:/

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"(Default)" = "(empty string)" [file not found]

"StartCCC" = "d:\Programy\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [null data]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Konnekt" = ""D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe" /autostart" ["Stamina"]

"µTorrent" = ""D:\Programy\uTorrent\utorrent.exe"" [null data]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"H/PC Connection Agent" = ""D:\Programy\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"" [MS]

"uTorrent" = ""D:\Programy\uTorrent\utorrent.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NVMixerTray" = ""C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"" ["NVIDIA Corporation"]

"SunJavaUpdateSched" = ""d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"PCSuiteTrayApplication" = "D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup" ["Nokia"]

"Adobe Reader Speed Launcher" = ""D:\Programy\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"WinPatrol" = "d:\Programy\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe" ["BillP Studios"]

"Logitech Hardware Abstraction Layer" = "KHALMNPR.EXE" ["Logitech Inc."]

"OutpostMonitor" = "d:\Programy\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray" ["Agnitum Ltd."]

"OutpostFeedBack" = ""d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup" ["Agnitum Ltd."]

"AVG7_CC" = "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll" ["BitComet"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacmxx.dll" [empty string]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "Nokia Phone Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{49BF5420-FA7F-11cf-8011-00A0C90A8F78}" = "Mobile Device"

 -> {HKLM...CLSID} = "Urządzenie przenośne"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MICROS~3\Wcesview.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{DC70C4A5-2044-4c59-B806-DEFB9AE0DF7C}" = "Logitech Setpoint Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "KbLogiExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Logitech\SetPoint\kbcplext.dll" ["Logitech Inc."]

"{B9B9F083-2B04-452A-8691-83694AC1037B}" = "Logitech Setpoint Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "LogiExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Logitech\SetPoint\mcplext.dll" ["Logitech Inc."]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Find Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "d:\programy\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll" ["Agnitum Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> ckpNotify\DLLName = "ckpNotify.dll" ["Check Point Software Technologies"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

MagicISO\(Default) = "{DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MShellExtMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MagicISO\misosh.dll" ["MagicISO, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

MagicISO\(Default) = "{DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MShellExtMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MagicISO\misosh.dll" ["MagicISO, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

MagicISO\(Default) = "{DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MShellExtMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MagicISO\misosh.dll" ["MagicISO, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]DESKTOP.INI DLL launch in local fixed drive directories:

--------------------------------------------------------


WARNING! E: is an unreadable partition!Startup items in "Wojtek" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Logitech SetPoint" -> shortcut to: "D:\Programy\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe" ["Logitech Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{A1A7E22D-1587-4230-8F16-081C68D21448}\(Default) = "Quick Tune"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll" ["Agnitum Ltd."]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{E7A829CC-671F-4C3D-B590-8C0AEA72E6B2}\(Default) = "BitComet Button"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll" ["BitComet"]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{44627E97-789B-40D4-B5C2-58BD171129A1}\

"ButtonText" = "Outpost Firewall Pro Quick Tune"


{461CC20B-FB6E-4F16-8FE8-C29359DB100E}\

"ButtonText" = "BitComet Search"


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Agnitum Client Security Service, acssrv, "d:\Programy\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe" ["Agnitum Ltd."]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

Check Point SecuRemote Service, SR_Service, "d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe" ["Check Point Software Technologies"]

Check Point SecuRemote WatchDog, SR_WatchDog, "d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe" ["Check Point Software Technologies"]

PnkBstrA, PnkBstrA, "C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe" [null data]

ServiceLayer, ServiceLayer, ""d:\Programy\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"" ["Nokia."]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]---------- (launch time: 2007-11-24 17:17:36)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 224 seconds.

---------- (total run time: 283 seconds)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 20:17:10, on 2007-11-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_GUI.Exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

D:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Programy\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

D:\Programy\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

d:\Programy\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Programy\uTorrent\utorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

d:\Programy\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

D:\Programy\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

D:\Programy\MICROS~3\rapimgr.exe

D:\Programy\common files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

d:\Programy\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Downloads\HiJackThis_v2.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - d:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programy\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] d:\Programy\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] d:\Programy\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] "d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] d:\Programy\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "D:\Programy\uTorrent\utorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\Programy\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "D:\Programy\uTorrent\utorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = D:\Programy\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://d:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://d:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://d:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - d:\Programy\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - d:\Programy\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - d:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1179697571515

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\Programy\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: d:\programy\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - d:\Programy\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - d:\Programy\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - d:\Programy\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - d:\Programy\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - d:\Programy\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote Service (SR_Service) - Check Point Software Technologies - d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote WatchDog (SR_WatchDog) - Check Point Software Technologies - d:\Programy\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 8636 bytes

Logi są czyste

jakieś pomysły co by to mogło być? sprawdziłem też system online kasperskym

Masz coś przestawione w ustawienaich klawiatury

czyli nic nie wiadomo:/ no nic, od wczoraj sie nie powtórzyło. może się samo naprawiło…

Złączono Posta : 25.11.2007 (Nie) 16:04

przed chwila znowu sie to stalo…kursor tekstowy ucieka w lewo:/ gdybym chciał coś napisać to muszę pisać od końca…

te dzwine objawy pojawiły się dość niespodziewanie. nie instalowałem żadnych nowych sterowników ani niczego nie przestawiałem w ustawieniach klawiatury.

Złączono Posta : 25.11.2007 (Nie) 16:07

dołącze jeszcze log z COMBOFIX

ComboFix 07-11-19.3 - Wojtek 2007-11-25 12:37:44.1 - NTFSx86

Log wg mnie czysty

Gutek2222 dzięki za pomoc i dobre chęci…chyba jednak będę musiał zrobić ponowną instalację systemu:/