Dziwny problem


(Piotrek 444) #1

http://img222.exs.cx/my.php?loc=img222& ... lem1tx.jpg

Niewiem co sie dzieje.Proszę o pomoc. :frowning: :frowning:


(Stachan) #2

:roll: zapodaj loga tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16


(lazikar) #3

Przez start>>control userpasswords2 możesz sterować kontami??


(Piotrek 444) #4

Moge sterować , ale jest jeszcze inny problem

http://img232.exs.cx/my.php?loc=img232& ... tuu3to.jpg

Niewiem o co chodzi ,ale okno przywracania systemu tez jest puste.


(lazikar) #5

Wklej tego loga. Może masz jakiegoś syfa. :?


(Musg) #6

wylacz przywracanie systemu i usun:

O2 - BHO: My Search BHO - {014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\7.bin\S4BAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: iMesh Bar - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\7.bin\S4BAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

A jesli to znasz to zostaw/nie wywal

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

i daj raz jeszcze log


(Piotrek 444) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:53:32, on 2005-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\D-Tools\daemon.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Dacewicz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{24C7E572-4D2A-410F-9E65-AE0B49618314}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FE1886AF-BB42-4BC2-9C41-11DAA7C68019}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Programy\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Post 2

Niestety to nic niepomogło :frowning: :-(Jeżeli ktoś wie co spowodaowło ten problem to bardzo proszę o pomoc.


(fiesta) #8

Jak zamieściłeś loga tutaj to kasuję tego z działu bezpieczeństwo, nie rób bałganu, nie pisz postów pod sobą masz icon_edit.gif