Dziwny proces


(Miśko) #1

Podczas oglądania loga natknąłem się na taki proces:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://megapanel.gem.pl/q.php?s=Qlsr5UeS7CZatLyaUc9l4fn7&o=7505&id=6T1jAGcUXadVzJfGszNQDvS7&t=1170318713&n=1

Cały log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:35:03, on 2007-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Documents and Settings\Maciek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://megapanel.gem.pl/q.php?s=Qlsr5UeS7CZatLyaUc9l4fn7&o=7505&id=6T1jAGcUXadVzJfGszNQDvS7&t=1170318713&n=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: WinFast(R) Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Co to jest??


(Joan Sunshine) #2

To nie proces a strona startowa IE, od badania oglądalności witryn, można zafixować bez bólu :wink:

Tak więc wpis usuwasz, log jest ok.


(Miśko) #3

Rozumiem, że mam to zafixować w HijackThis? Jak nie to napisz proszę gdzie, a jak dobrze piszę, to dzięki :smiley:


(adam9870) #4

Dobrze rozumiesz, spokojnie możesz usunąć ten wpis poprzez HijackThis.


(Miśko) #5

Dziękuję za odpowiedzi :slight_smile: