E-mule & IP-Spoofing

Witam,

Juz od kilku miesiecy mam problem z emulem tego typu ze po podłączeniu sie do obojetnie jakiego serwera po kliku minutach (max po godzinie) moj firewall informuje mnie o ataku typu IP-Spoofing, po czym dostep do internetu (neostrada) zostaje odciety na około 5 minut. Użuwam tandemu Outpost +nod32. Ostatnio poradzono mi zeby zmienić porty w emule i ustawić odpowiednie reguły w firawall’u. I juz mysleałe ze pomogło, ale po kilku godzinach to samo. Jest podejrzenie ze mam trojana albo co gorsza jakiegos rootkita, ale za cholera nie moge go wykryć. Wklejam log’a. Pomoc mile widziana. Z góry dziekuje

################################

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:38:21, on 2006-03-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

G:\D-tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Windows Commander 5\WINCMD32.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Documents and Settings\Zusel\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM…\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “G:\D-tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{74CB7742-DF32-47B0-BD11-D8A503E79BA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - D:\MATLAB7\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - D:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe