Easyubuntu - kubuntu 6.06 i amarok

mam problem wpisuje w konsoli ta komendę

moher@Moher:~$ wget http://easyubuntu.freecontrib.org/files/easyubuntu-3.021.tar.gz

--13:27:14-- http://easyubuntu.freecontrib.org/files/easyubuntu-3.021.tar.gz

      => `easyubuntu-3.021.tar.gz.5'

Translacja easyubuntu.freecontrib.org... 213.246.58.132

Łączenie się z easyubuntu.freecontrib.org|213.246.58.132|:80... połączono.

Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK

Długość: 92,260 (90K) [application/x-tar]


100%[====================================>] 92,260 199.31K/s


13:27:15 (199.14 KB/s) - `easyubuntu-3.021.tar.gz.5' saved [92260/92260]


moher@Moher:~$ tar -zxf easyubuntu-3.021.tar.gz

moher@Moher:~$ cd easyubuntu

moher@Moher:~/easyubuntu$ sudo python easyubuntu.in

System sanity check: PASSED!

X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 166

 Major opcode: 144

 Minor opcode: 3

 Resource id: 0x0

Failed to open device

X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 166

 Major opcode: 144

 Minor opcode: 3

 Resource id: 0x0

Failed to open device

po czym włącza się easyurpmi i wyskakuje okienko z logiem programu

apt-get -o=dir::etc=./conf -o=dir::etc::sourcelist=sources.list update

apt-get -o=dir::etc=./conf -o=dir::etc::sourcelist=sources.list --yes --allow-unauthenticated install gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-bad libxine-extracodecs libxine-main1 faad sox lame ffmpeg mjpegtools vorbis-tools libxvidcore4 gstreamer0.10-pitfdll w32codecs libdvdcss2 timidity timidity-interfaces-extra freepats flashplugin-nonfree sun-java5-bin sun-java5-plugin kaffeine-mozilla skype wengophone rar unace p7zip nvidia-glx nvidia-kernel-common

update-flashplugin

nvidia-glx-config enable

Executing: 

apt-get -o=dir::etc=./conf -o=dir::etc::sourcelist=sources.list update

Pob: 1 http://xgl.compiz.info dapper Release.gpg [191B]

Pob: 2 http://www.kadu.net dapper Release.gpg [191B]

Pob: 3 http://morgoth.free.fr dapper-backports Release.gpg [191B]

Ign http://packages.freecontrib.org dapper Release.gpg

Traf http://xgl.compiz.info dapper Release

Traf http://www.kadu.net dapper Release

Pob: 4 http://deb.svx.pl dapper Release.gpg [189B]

Ign http://packages.freecontrib.org dapper Release

Pob: 5 http://pl.archive.ubuntu.com dapper Release.gpg [189B]

Pob: 6 http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates Release.gpg [189B]

Pob: 7 http://security.ubuntu.com dapper-security Release.gpg [189B]

Pob: 8 http://archive.ubuntu.com dapper Release.gpg [189B]

Pob: 9 http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release.gpg [189B]

Traf http://morgoth.free.fr dapper-backports Release

Pob: 10 http://kubuntu.org dapper Release.gpg [191B]

Pob: 11 http://kubuntu.org dapper Release.gpg [191B]

Pob: 12 http://kubuntu.org dapper Release.gpg [191B]

Traf http://deb.svx.pl dapper Release

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/free Packages

Traf http://archive.ubuntu.com dapper Release

Traf http://kubuntu.org dapper Release

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper Release

Pob: 13 http://security.ubuntu.com dapper-security Release [30,9kB]

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Packages

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/free Packages

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Packages

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/free Sources

Pob: 14 http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release [19,6kB]

Traf http://kubuntu.org dapper Release

Ign http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates Release

Traf http://kubuntu.org dapper Release

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/free Packages

 404 Not Found

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Packages

 404 Not Found

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/free Packages

 404 Not Found

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Packages

 404 Not Found

Pob: 15 http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release.gpg [309B]

Ign http://wine.budgetdedicated.com dapper Release.gpg

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/free Sources

 404 Not Found

Traf http://wine.budgetdedicated.com dapper Release

B��d http://packages.freecontrib.org dapper/non-free Sources

 404 Not Found

B��d http://xgl.compiz.info dapper Release


Ign http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Packages

B��d http://www.kadu.net dapper Release


Pob: 16 http://xgl.compiz.info dapper Release [2147B]

Ign http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Sources

Traf http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release

Pob: 17 http://www.kadu.net dapper Release [1827B]

B��d http://morgoth.free.fr dapper-backports Release


Traf http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Packages

Pob: 18 http://www.beerorkid.com dapper Release.gpg [191B]

B��d http://deb.svx.pl dapper Release


Traf http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Sources

Pob: 19 http://deb.svx.pl dapper Release [5498B]

Pob: 20 http://morgoth.free.fr dapper-backports Release [657B]

B��d http://kubuntu.org dapper Release


Traf http://archive.ubuntu.com dapper/universe Packages

Pob: 21 http://kubuntu.org dapper Release [2327B]

Traf http://www.beerorkid.com dapper Release

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper/main Packages

Traf http://archive.ubuntu.com dapper/multiverse Packages

Traf http://archive.ubuntu.com dapper/universe Sources

Traf http://archive.ubuntu.com dapper/multiverse Sources

Pob: 22 http://kubuntu.org dapper Release [2330B]

B��d http://kubuntu.org dapper Release


Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper/restricted Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper/main Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper/restricted Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates/main Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates/restricted Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates/main Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com dapper-updates/restricted Sources

Pob: 23 http://kubuntu.org dapper Release [2331B]

Pob: 24 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/main Packages [14B]

B��d http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release


Pob: 25 http://security.ubuntu.com dapper-security/main Packages [36,8kB]

Ign http://www.kadu.net dapper Release

Pob: 26 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/restricted Packages [14B]

Pob: 27 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/universe Packages [14B]

Pob: 28 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/multiverse Packages [14B]

Pob: 29 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/main Sources [14B]

Traf http://www.kadu.net dapper/main Packages

Pob: 30 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/restricted Sources [14B]

Pob: 31 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/universe Sources [14B]

Pob: 32 http://archive.ubuntu.com dapper-backports/multiverse Sources [14B]

Traf http://www.kadu.net dapper/main Sources

Pob: 33 http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release [20,0kB]

Ign http://xgl.compiz.info dapper Release

Ign http://morgoth.free.fr dapper-backports Release

Ign http://xgl.compiz.info dapper/main Packages

Ign http://deb.svx.pl dapper Release

Ign http://xgl.compiz.info dapper/main Sources

Ign http://kubuntu.org dapper Release

Pob: 34 http://security.ubuntu.com dapper-security/restricted Packages [4558B]

Pob: 35 http://security.ubuntu.com dapper-security/main Sources [9118B]

Pob: 36 http://security.ubuntu.com dapper-security/restricted Sources [974B]

Pob: 37 http://security.ubuntu.com dapper-security/universe Packages [6951B]

Ign http://morgoth.free.fr dapper-backports/main Packages

Traf http://kubuntu.org dapper/main Packages

Traf http://xgl.compiz.info dapper/main Packages

Traf http://deb.svx.pl dapper/main Packages

B��d http://www.beerorkid.com dapper Release


Pob: 38 http://security.ubuntu.com dapper-security/universe Sources [902B]

Ign http://kubuntu.org dapper/restricted Packages

Ign http://kubuntu.org dapper/universe Packages

Traf http://deb.svx.pl dapper/universe Packages

Traf http://deb.svx.pl dapper/multiverse Packages

Traf http://xgl.compiz.info dapper/main Sources

Traf http://deb.svx.pl dapper/main Sources

Traf http://morgoth.free.fr dapper-backports/main Sources

Ign http://kubuntu.org dapper/multiverse Packages

Traf http://deb.svx.pl dapper/universe Sources

Traf http://deb.svx.pl dapper/multiverse Sources

B��d http://kubuntu.org dapper/restricted Packages

 404 Not Found

B��d http://kubuntu.org dapper/universe Packages

 404 Not Found

Traf http://morgoth.free.fr dapper-backports/main Packages

B��d http://kubuntu.org dapper/multiverse Packages

 404 Not Found

Pob: 39 http://www.beerorkid.com dapper Release [2147B]

Ign http://kubuntu.org dapper Release

Ign http://kubuntu.org dapper Release

Traf http://kubuntu.org dapper/main Packages

Traf http://kubuntu.org dapper/main Packages

Ign http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release

Ign http://www.beerorkid.com dapper Release

Traf http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas/all Packages

Ign http://www.beerorkid.com dapper/main Packages

Traf http://www.beerorkid.com dapper/main Packages

B��d http://antesis.freecontrib.org dapper Release.gpg

 Nie uda�o si� po��czy� z antesis.freecontrib.org:80 (213.251.190.135). - connect (111 Po��czenie odrzucone)

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://antesis.freecontrib.org/mirrors/ubuntu/plf/dists/dapper/Release.gpg Nie uda�o si� po��czy� z antesis.freecontrib.org:80 (213.251.190.135). - connect (111 Po��czenie odrzucone)

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/free/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/non-free/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

Pobrano 151kB w 5s (28,3kB/s)

Czytanie list pakietów...


error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/free/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/non-free/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/free/source/Sources.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/dists/dapper/non-free/source/Sources.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://kubuntu.org/packages/kde-latest/dists/dapper/restricted/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://kubuntu.org/packages/kde-latest/dists/dapper/universe/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

Nie uda�o si� pobra� http://kubuntu.org/packages/kde-latest/dists/dapper/multiverse/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found

error: 

W: GPG error: http://www.kadu.net dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 5EC42C53D86A66BA

error: 

W: GPG error: http://xgl.compiz.info dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 31A5F97FED8A569E

error: 

W: GPG error: http://morgoth.free.fr dapper-backports Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 8CC68B397E2E4741

error: 

error: 

W: GPG error: http://deb.svx.pl dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY C12ADDB16FB65A0F

error: 

error: 

error: 

W: GPG error: http://kubuntu.org dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A506E6D4DD4D5088

error: 

error: 

error: 

W: GPG error: http://kubuntu.org dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A506E6D4DD4D5088

error: 

error: 

error: 

W: GPG error: http://kubuntu.org dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A506E6D4DD4D5088

error: 

error: 

error: 

W: GPG error: http://mirror2.ubuntulinux.nl dapper-seveas Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 49A120FD1135D466

error: 

error: 

error: 

W: GPG error: http://www.beerorkid.com dapper Release: Nast�puj�ce sygnatury nie mog�y zosta� zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 31A5F97FED8A569E

error: 

error: 

error: 

W: Należy uruchomi� apt-get update aby naprawi� te problemy.

error: 

error: 

error: 

W: Nie uda�o si� pobra� niektórych plików indeksu, zosta�y one zignorowane lub zosta�a użyta ich starsza wersja.

Executing: 

apt-get -o=dir::etc=./conf -o=dir::etc::sourcelist=sources.list --yes --allow-unauthenticated install gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-bad libxine-extracodecs libxine-main1 faad sox lame ffmpeg mjpegtools vorbis-tools libxvidcore4 gstreamer0.10-pitfdll w32codecs libdvdcss2 timidity timidity-interfaces-extra freepats flashplugin-nonfree sun-java5-bin sun-java5-plugin kaffeine-mozilla skype wengophone rar unace p7zip nvidia-glx nvidia-kernel-common

Czytanie list pakietów...


Budowanie drzewa zależno�ci...


error: 

error: 

error: 

error: 

error: 

E: Nie uda�o si� odnaleź� pakietu skype

error: 

gstreamer0.10-ffmpeg jest już w najnowszej wersji.

faad jest już w najnowszej wersji.

ffmpeg jest już w najnowszej wersji.

vorbis-tools jest już w najnowszej wersji.

freepats jest już w najnowszej wersji.

EasyUbuntu is finished. You may copy this log for debugging purposes.

a w konsoli pojawia się jeszcze

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności... Gotowe

libqt-perl jest już w najnowszej wersji.

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 164 nieaktualizowanych.

i dalej nie moge odtwrzać filmów ani mp3 bo dalej nie ma sterowników :confused:

aha i jeszcze słyszałem ze jakiś program wyszukuje w necie programiki i instaluje wraz z zależnościami, jaki to program dodałem te rezpozytoria i wchodze w add/remove Programs ale on nic w necie nie wyszukuje… moze umieście mi wasz plik w necie i ja go sciagne i sobie podmienie ??

http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_dapper_pl <

a jaką nazwe nosza kodeki do odtwarzania muzyki i filmów? to sobie przez konsole zainstaluje poleceniem sudo apt-get install

masz napisane w przewodniku (kodeki multimedialne)

niestety po instalacji tych kodekow amarok dalej nie odtwarza mp3

zainstalowaly sie wszystkie biblioteki oprucz 1 bo ona juz byla w systemie w najnowszej wersji… jakies pomysly??

Złączono Posta : 17.07.2006 (Pon) 15:16

w amaroku dalej nic nie odtwrza ale w XMMS odtwarza :confused: dziwne :stuck_out_tongue:

http://docs.kde.org/development/pl/extr … index.html powinno pomóc :slight_smile:

a jak zrobic zeby XMMS byl skojarzony z plikami mp3… odrazu mowie ze komendy ze strony przewodnika mi nie działają :confused: kopiuje wklejam do konsoli jako root lub uzytkownik raz kopiowalem pojedynczo raz odrazu calosc i dalej nic

Złączono Posta : 17.07.2006 (Pon) 15:34

nie dzialaja być moze dlatego ze mam kubuntu a nie ubuntu …

Złączono Posta : 17.07.2006 (Pon) 15:35

i potrzebuje jakis program ktory bedzie otwieral filmiki na stronach internetowych zamiast windows media playera

Ja zainstalowałem sobie Automatixa - działa pod Kubuntu bardzo dobrze

Link do paczki - http://beerorkid.com/arnieboy - najnowsza wersja jest z 15 lipca i ta drogą ściągnąłem kodeki multimedialne.

Osobiście zrezygnowałem z Amaroka - używam Koffeine do filmów oraz XMMS do odtwarzania MP3. A skojarzyć odpowiedni plik filmowy czy muzyczny jest bardzo prosto - przy pierwszym uruchomieniu “Otwórz za pomocą…” wybrałem odpowiedniego progsa, zaznaczyłem go i od tej pory nie mam problemu z uruchamieniem filmów czy mp3.

Pozdrawiam

próbowałeś tych komend tak?

* Skojarzenie XMMS z plikami MP3/M3U/WAV 


 sudo cp /usr/share/applications/defaults.list /usr/share/applications/defaults.list_backup

 sudo cp /usr/share/applications/defaults.list /tmp/defaults.list_tmp

 sudo sed -e 's/audio\/mpeg=.*/audio\/mpeg=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.list_tmp > /tmp/defaults.mp3

 sudo sed -e 's/audio\/x-mpegurl=.*/audio\/x-mpegurl=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.mp3 > /tmp/defaults.m3u

 sudo sed -e 's/audio\/x-wav=.*/audio\/x-wav=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.m3u > /tmp/defaults.list

 sudo mv /tmp/defaults.list /usr/share/applications/defaults.list

 sudo rm -f /tmp/defaults.*

Jesli to nie działa to mozesz miec jakies nie dzialajace rezpozytoria, nic innego mi nie przychodzi do glowy. Spróbuj jeszcze raz i jesli sie nie uda to patrz na komentarze w terminalu, moze bedziesz musial wymienić jakies rezpozytoria.