Echo w Głośnikach

Szukaj opcji dotyczącej 3D Sound

Jeśli masz sterownik Realtek to naciśnij przycisk “Reset” w oknie konfiguracyjnym:

realtek.th.jpg

W Win XP: Panel sterowania - Dżwięk, mowa… - Realtek