Echo w Głośnikach


(Danielm86) #1

Szukaj opcji dotyczącej 3D Sound


(Cedar) #2

Jeśli masz sterownik Realtek to naciśnij przycisk "Reset" w oknie konfiguracyjnym:

realtek.th.jpg


(Cedar) #3

W Win XP: Panel sterowania - Dżwięk, mowa.. - Realtek