Edycja dżwięków


(system) #1

za pomocą jakich programów można edytowć np.midi,karaoke? :?


(system) #2

chodzi o to ,że mam mikrofon i midi pewnej piosenki i chce do niej zaśpiewać.jakiego programu muszę użyć?