Edycja kodu Agent-See


(Matti Paluki) #1

Czy jest możliwość zmiany kodu odpowiedzialnego za tworzenie paska z nieruchomościami aby po 3 nieruchomościach, następne nieruchomości wyświetlały się w następnej linijce

<?php


/*


*************************************************************

* LEFTNAV_BAR.PHP Ver 0.975b Agent-See by Bright Banana             												

*							  

*							  

* AGENT-SEE PLEASE SEE THE DOCS DIR FOR INFO     

* IN OTHER WORDS RTFM :-)		   	  

*  					          

* Agent-See (c)2002,2004 Brightbanana.co.uk	  

* info@brightbanana.co.uk			  

*							  

*************************************************************


*/

	print " "; 

	print "";

	print "


(L337 Crew) #2

Przeanalizuj taki 'mini' przykład, ze zwróceniem uwagi na zmienną $counter

<?php= array( '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18' );$count = count( $array );$counter = 1;  $x = 0; $x $count; $x++ )

(Matti Paluki) #3

No dobrze, ale jeszcze lepiej by myło gdybym to umiał wstawić :frowning: