Edycja menu z kde


(Rosiak112) #1

Jak zmodyfikować menu w kde ? (Chodzi mi o tryb ręczny, bo chce to zrobić z poziomu terminalu)


(greh) #2

Jaka wersja KDE?