Edycja strony z poziomu przeglądarki php


(Jimmik) #1

Witam chciałbym się zapytać jak wykonać łącząc klika skryptów lub pisząc jeden, dzięki któremu logując się do panelu administracyjnego. Będziemy moli edytować np. zawartość 5 stron, jakie zawiera ta strona. I aby treść, która ma znajdować się na danej stronie mogła zostać wczytana dzięki <?php include("include/treść.inc");?> lub może już ktoś zrobił coś podobne.


(adpawl) #2

|

Utwórz nowy plik o nazwie:

<?

// zakladanie wskazanego pliku

$nowy = $_GET["nowy"];

if (!file_exists($nowy) && $nowy<>"") {

touch($nowy);

chmod($nowy, 0664);

} else if ($nowy<>"" && file_exists($nowy)) {

echo "Plik o podanej nazwie już istnieje!";

}

// usuwanie wskazanego pliku

$usun = $_GET["usun"];

if ($usun<>"" && file_exists($usun)) {

unlink($usun);

}

// wypisywanie dostępnych plików

$katalog = opendir("./");

while ($plik = strtolower(readdir($katalog))) {

if ($plik<>"." && $plik<>".." && $plik<>"index.php" ) $lista[]=$plik;

}

closedir($katalog);

if (count($lista)>0) {

echo "Wybierz plik do edycji:";

sort($lista);

}

for ($i=0;$i

echo "

$lista[$i]";

echo " - usuń";

echo " - zobacz";

}

// zmiana zawartosci pliku

$edycja = $_REQUEST["edycja"];

if (isset($_POST["tekst"]) && file_exists($edycja)) {

$f = fopen($edycja, "w");

fputs($f, stripslashes($_POST["tekst"]));

fclose($f);

}

echo "

| ";

// umieszczenie pliku w formularzu

if ($edycja<>"" && file_exists($edycja)) {

echo "

 

Edycja pliku: $edycja";

echo '

';

$f = fopen($edycja,"r");

while(!feof($f)) echo fread($f,1024);

fclose($f);

echo '

';

}

?>

|


(Jimmik) #3

a jak zrobić aby zapisywany plik miał rozszerzenie html


(Fora) #4

Macromedia Dreamweaver ma możliwość edycji plików zdalnych na serwerze :slight_smile:


(adpawl) #5

A czytał to, co podałem? ...chyba nie :twisted:

Przeczytaj jeszcze raz - ale dokładnie!

Potem uruchom skrypt, na samej górze będzie pole do wprowadzenia nazwy pliku ...wraz z rozszerzeniem, na koniec klikasz "wykonaj" ...i już.


(Jaroslav) #6

A jak dodać do tego skryptu edytor WYSIWYG?