Edycja właściwości dokumentu word


(Jarpens) #1

Jak edytować takie dane jak data utworzenia ??itp. wie ktoś może.....


(Mateuszosinski) #2

Menu Plik -> Właściwości