Edytowanie PDF


(agaopo) #1

Mój syn na plastykę ma wykonać projekt ozdobionego napisu google .

Praca ma być na konkurs organizowany przez doodle 4. Weszłam na ich stronę wydrukowałam sobie formularz zgłoszeniowy.

Są tam też potrzebne szablony samego napisu google w formacie PDF, który trzeba ozdobić. Praca ma być wykonana dowolnym sposobem.

Może to być rysunek wykonany np w paincie. Tylko jak edytować tego PDF, aby paint odczytał te szablony?


(pakeroso) #2

A nie wystarczy przekonwertować PDFa na obraz bmp, jpg, png ?


(agaopo) #3

może i można tyle,że ja nie bardzo wiem jak.


(Pampali) #4

Zainstaluj darmowego Inkscape - w nim bezpośredni zaimportujesz PDF.

PS - Od czego k… jest nauczyciel informatyki.